Den seneste udmelding fra borgmester Bjerregaard i et fælles kommuniké med borgmestrene fra Vejle, Kolding, Billund, Haderslev, Vejen og Middelfart, kan utvivlsomt forstås sådan, at borgmester Bjerregaard finder det sekundært, om politiskolen bliver placeret i Fredericia, blot den bliver placeret i én af de nævnte byer.

Desværre undrer det mig ikke, at borgmester Bjerregaard igen ligger sig passivt i slipvinden af de øvrige borgmestres bestræbelser på at få politiskolen til Trekantsområdet. I det fælles kommuniké fra borgmestrene bliver Fredericia anonymiseret i forhold til, at Fredericia absolut har de bedste argumenter for placering af politiskolen. Ingen af de andre byers argumenter har samme høje niveau som Fredericias, hvor samtlige faciliteter; Skydebane m. mulighed for træning i terrorbekæmpelse, kriminalteknisk undervisning, køreundervisning, svømmehal etc. ligger med få minutter transport fra en ny politiskole på Bülows kaserne. Transporttid for politielever vil være optimalt minimeret, og tilsvarende fuld udnyttelse af undervisningstiden kan ikke opnås tilsvarende i de andre byer.

Med hensyn til beliggenhed er Middelfart den eneste by med kortere afstand til København. Men Middelfart har ikke yderligere argumenter, der kan matche Fredericia.

I udrykning med bus med større antal politifolk, kan København nås fra Fredericia på 2 timer. Det blev aktuelt med uroligheder, da en Uefa-cup finale i fodbold blev spillet i København.

Min udtalelse om, at det desværre ikke undrer mig, at borgmester Bjerregaard igen ligger sig passivt i slipvinden af de andre borgmester fra Trekantsområdet, hviler på bitter erfaring fra Fredericias kamp for at få statslige arbejdspladser til byen, da Venstreregeringen indfriede sit valgløfte om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Her foretog Bjerregaard den samme manøvre, og svar på min kritik dengang kom fra baglandet. Dengang var det Venstre, der trådte i karakter og skaffede statslige arbejdspladser til byen.

Borgmester Bjerregaards vage forklaring i Fredericia Dagblad tirsdag den 26. april 2016 om, at Retsudvalget ved borgmesterens fremlægning ønskede en fælles indstilling fra Trekantsområdet, er regulær rygsvømning i værste grad. Hvis Retsudvalget seriøst havde ønsket en samlet indstilling fra byerne i Trekantsområdet, var dette nok meldt ud tidligere. Og selvom det var tilfældet, burde Bjerregaard overfor Retsudvalget og de øvrige borgmestre fra Trekantsområdet havde meldt klart ud, at han repræsenterede særlig gunstige argumenter for politiskolens placering i Fredericia, hvilket han som borgmester for byen ikke kunne tillade at blive anonymiseret i en fælles indstilling.

Det ville have klædt borgmester Bjerregaard og skabt respekt fra alle politiske sider. At Bjerregaard i samme artikel nævner, at han arbejder på at få politiskolen til Fredericia, kommer til at lyde hult og som en tam pligtudtalelse.

Bjerregaard, vågn op fra dine drømme. Du aflønnes som borgmester for Fredericia, og måles alene på, at du i det mindste sikrer politiskolen bliver placeret inden for Fredericia kommunes grænser, og ikke andet!

Kurt Kingod, Gl. Stoustrupvej 50, Fredericia