I forlængelse af debatten om vold i nære relationer på Street Food i Fredericia lørdag den 4. september 2020, hvor bl.a. Danner, Institut mod vold, lokalpolitikere, ofre for vold og borgere deltog, vil jeg gerne opfordre hele Fredericia Byråd, Familieafdelingen samt Jobcenteret til at sætte fokus på dette område.

Vi har nu fået lovgivning, som kriminaliserer psykisk vold, sex uden samtykke og senest stalking. Vi er dog ikke i mål med at møde voldsofferet og voldsudøvere på en måde, så vold i nære relationer stoppes – og jeg minder om, at der er 38.000 ofre for psykisk vold i Danmark om året; der er altså mange tusinde, som er udsat for mange typer vold, men som ikke ender i drab. Dem skal vi også hjælpe. Det kan vi kun, ved at søge viden om voldsmønstre, ofres traumereaktioner og punktering af myter – og det er Lev Uden Vold, Danner og Institut mod vold utrolig dygtige og villige til. Forløb for offentligt ansatte er endda helt gratis ved Lev Uden Vold (til alle jer borgerlige sjæle).

Det sker så ofte, at jeg bliver mødt med: vi kan ikke ændre fortiden, så lad være med at dvæle ved den. Jeg er uddannet historielærer, og den vigtigste læring, jeg videreformidler til børn og unge er: vi skal have modet til at se på fortiden med åbne øjne for at lære, da vi ellers er dømt til at gentage den.

Vi kan hjælpe – men vi er alle nødt til at ønske at søge viden og forståelse af vold i nære relationer, for ikke at gentage de rædselsfulde statistikker om vold år efter år.

Med håb om en anden fremtid for familier i Fredericia.

Venligst Jo Dagning