Opdateres

Kære Læser.

Her på AVISEN arbejder vi altid på at give dig de bedste informationer, så hurtigt som muligt. I nogle tilfælde vurderer vi, at en historie bør udkomme hurtigt, mens vi arbejder på at verificere, forbedre og udvide historien.

I sådanne tilfælde vil vi skrive, at artiklen opdateres. Det betyder at artiklen løbende udvides, indtil teksten med “opdateret” er fjernet igen.

Det ser således ud:

Denne artikel opdateres