Erhvervskonsulent Lene Bach, Business Fredericia, har siden marts varetaget Fredericia Shoppings opgaver og afledte opgaver fra Byforum.

Efter at Karina Wærnskjold-Thiesen valgte at opsige sit job pga. karriereskift, overtog Lene Bach opgaverne, og en del af Lene Bachs nuværende opgaver blev omlagt i organisationen. Nu omlægger og formaliserer vi opgaverne i vores organisation Business Fredericia.   

Lene Bach har en solid erfaring qua sine tidligere erfaringer i jobbet både i regi af Business Fredericia, men også som kulturkonsulent i Fredericia kommune. Lene har faktisk arbejdet med udvikling af Fredericia siden 1999, hvor hun startede som vikar på det daværende turistbureau, og blev efterfølgende ansat i den daværende erhvervsorganisation.  

”Jeg er meget glad for at vi har så kompetent en medarbejder, som Lene Bach, og som kunne gribe opgaverne omgående, og især i en svær Corona tid, der har udfordret både vores butikker og restaurationer m.m. – og hele vores måde at arbejde på,” udtaler Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia.

”Lene Bach skal både drifte Fredericia Shoppings opgaver og være med til at implementere nye udviklingsopgaver som bliver udstukket fra Fredericia Byforum. Derfor har vi valgt at titulere Lene Bach som udviklingskonsulent” fortsætter Kristian Bendix Drejer.

Kontorelev hos Business Fredericia

Da opgaveporteføljen er blevet større i jobbet, har vi valgt at ansætte en administrativ kontorelev, til at understøtte arbejdet omkring arrangementer, aktiviteter, nyhedsbreve sociale medier og kommunikation. Elevpladsen vil blive slået op nu med henblik på ansættelse omkring 1. september. Udover opgavemængden, har vi i Business Fredericia længe overvejet ansættelse af elever, også set i lyset af at vi som organisation har en vis form for forpligtigelse overfor de studerende, men har været i tvivl om hvorvidt der har været opgaver nok forbundet med ansvaret som uddannelsessted. Kontoreleven vil skulle arbejde tæt sammen med Lene Bach, og de opgaver som er forbundet med events og strategisk byudvikling, herunder hjemmeside og SoMe.

”Byudvikling har generelt fået et større fokus i de senere år i Danmark, langt de fleste byer arbejder strategisk med byudvikling for at sikre konkurrencekraft med bosætning og erhvervstiltrækning, hvilket vi også ser fra Fredericia kommunes side, både med midler, men også med etablering af det nye Byforum. I Business Fredericia er netop ét af vores indsatsområder at sikre Fredericia som Handelsby i 2030, hvilket vi sigter efter i et godt og stærkt samarbejde med både Fredericia Kommune og byens andre aktører. Det gør alt sammen at jobbet og opgaverne er både spændende og udfordrende. Hvilket lover rigtig godt for fremtiden” slutter Lene Bach, som nu bare glæder sig over det er sommerferie og at Sommer i Fredericia er kommet godt i gang.

Leave a Reply