Knap 16.000 børn har forældre og bedsteforældre, der bor på i alt seks forskellige adresser i Danmark.

For de fleste er julen ensbetydende med familiebesøg. For nogle kan familien dog være spredt på en del flere adresser end for andre. I alt 15.900 hjemmeboende børn under 18 år havde 1. januar 2018 forældre, der boede hver for sig og to sæt bedsteforældre, der også boede på hver deres adresse. I alt havde 47.800 børn fire levende bedsteforældre, som boede på hver deres adresse. Det svarer til 12 pct. af alle børn med fire levende bedsteforældre. 31.300 af de 47.800 børn havde forældre, som boede sammen, godt 500 af børnene havde kun én forælder, mens resten altså havde forældre, der også boede hver for sig.

“I offentligheden er der talt en del om skilsmissebørns jul. Med tallene her kan vi se, at puslespillet i julen for nogle involverer flere generationer,” siger Amy Frølander, fuldmægtig, Danmarks Statistik.


Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af befolkningsstatistikken. Figuren dækker alle hjemmeboende børn under 18 år, hvor begge forældre og alle fire bedsteforældre var i live og boede i Danmark 1. januar 2018.

Forældre og bedste­forældre til fire ud ti børn bor sammenI mange familier er både forældrepar og bedsteforældrepar fortsat sammen. 41 pct. af alle børn med to forældre og fire bedsteforældre, der er i live og bor i Danmark, har således både forældre og begge bedsteforældrepar, der har samme adresse. Det svarer til 168.400 børn.En tredjedel af børnene har fire levende bedsteforældre1. januar 2018 havde 35 pct. af de i alt 1.149.900 hjemmeboende børn under 18 år fire levende bedsteforældre.

Andelen med alle fire bedsteforældre aftager med alderen, så omkring halvdelen af de 0-årige havde fire levende bedsteforældre, mens det var tilfældet for færre end 20 pct. af de 17-årige, viser publikationen “Børn og deres familier 2018“. Langt de fleste (89 pct.) hjemmeboende 0-17-årige børn havde imidlertid mindst en bedsteforælder i Danmark pr. 1. januar 2018. 

Børn og deres familier 2018” s. 53.Du kan læse om afstanden til bedsteforældrene i “Børn og deres familier 2018” s. 55-57.Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Amy Frølander. Har du spørgsmål til tal i denne artikel eller i “Børn og deres familier 2018”, kan du kontakte Amy Frølander, fuldmægtig, Danmarks Statistik, 39 17 36 26, amf@dst.dk

Fakta om delebørn:

I alt var det 1.165.200 børn under 18 år i Danmark 1. januar 2018.

73 pct.Boede med enlig mor

16 pct.Boede med mor og partner:  6 pct.

Boede med enlig far:  4 pct.

Boede med far og partner: 1 pct.

Udeboende: 1 pct. 

Kilde: “Børn og deres familier 2018“, kap. 3

https://goo.gl/MSbg7k