Først i januar kunne man på Fredericia AVISEN læse, at en gruppe borgere i Erritsø var meget utilfredse med en verserende dispensationssag i By- og Planudvalget. Det medførte et overrendt borgermøde – og efterfølgende stof til eftertanke hos politikerne. Nu er man klar med et nyt forslag, der netop er godkendt i By- og Planudvalget.

Læs også: Borgere er utilfredse med byggeplaner: Har omdelt information til naboer

“Trafikken er en kæmpe bekymring for os alle. Det er hele området derude der er bekymrede. Kystvejen blev i tidernes morgen lavet som en ringvej, men her er smækket bump op – og man har ledt trafikken ned forbi skoler, plejehjem og børnehaver. Det er ikke gennemtænkt. Hvis ikke vi får sat en stopper for det her, så er det uopretteligt. Der kommer til at være en enorm trafikal belastning”, sagde en af beboerne i området, Carsten Gerdes Sørensen til Fredericia AVISEN før borgermødet.

Læs også: Wrist: Borgermødet skal give indblik

Fodarbejdet fra gruppen af borgere gav pote, der var i hvert fald fuldt hus til borgermødet – og mere til. Flere måtte stå op eller forlade mødet på grund af pladsmangel. Der blev stillet en her række af kritiske spørgsmål og kritiske synspunkter kom frem. Det gav stof til eftertanke for Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget.

Derfor valgte han at meddele, at han ikke ville stå bag en dispensation som forholdene var nu. “Efter høringen og mødet i aftes, står det klart, ja projektet i ansøgningen er for stort til området, og trafikken i området er allerede nu udfordret. Jeg har derfor gjort min stilling op og har anbefalet udvalget, at vi IKKE giver dispensationen!”, skrev Steen Wrist.

 Udvalget endte på mødet i januar med at afvise ansøgningen med følgende begrundelse:

På baggrund af de væsentlige indsigelser kan udvalget ikke meddele dispensation på det foreliggende grundlag. De trafikale løsninger, der blev besluttet ved vedtagelsen af den gældende lokalplan, er ikke udført. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på at få tilvejebragt en løsning af de trafikale udfordringer og den nødvendige finansiering.

Derfor er situationen nu en anden. Økonomiudvalget har bevilliget 700.000 kroner til trafikale forbedringer i området, der skulle løse de store udfordringer der blev påpeget af borgerne. Desuden har bygherre valgt at nedskaleret projektet fra 141 boliger til 136 boliger.

Dialogen har yderligere afstedkommet, at bygherre har valgt at imødekomme noget af kritikken ved at revidere bebyggelsesplanen fra 141 ned til 136 enheder, hvilket også marginalt vil reducere parkeringsbehovet. Repræsentanter for nogle af beboerne i området har fremlagt 2 reduceringsforslag til byggeriet. De fremlagte forslag har ikke givet anledning til, at ejer og udvikler har ønsket at fremsende endnu et revideret udkast til bebyggelsesplan.

Teknik og Miljø vurderer, at projektudvikleren ikke vil være interesseret i, at realiseret projektet såfremt dette skal reduceres yderligere. Teknik og Miljø vurderer, at der er et ønske i området om, at der skal ske noget på grunden og de fleste gerne vil et boligprojekt. Dog er der en modstand især mod højden og antallet af boliger. Teknik og Miljø vurderer, at der er et behov for denne type af boliger i Erritsø området. Dette begrundes blandt andet med, at der er en stor efterspørgsel på mindre boliger i området.

“Vi har valgt at give dispensationen fordi, at det der var udslagsgivende sidst den var på handlede om de trafikale udfordringer – løfter der var givet fra byrådet tilbage i 2007. De løfter skulle indfries først og fremmest. Det sendte vi til Økonomiudvalget, der gav penge til at lave de nødvendige trafikforanstaltninger – og så er sagen tilbage til os. Så er den væsentlige indsigelse løst, så nu er for os at se, som den skal være”, fortæller formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Det er primært de trafikale foranstaltninger der gør forskellen. Jeg noterer mig også at investor forsøger at imødekomme ved at lave færre boliger”, supplerer han.

“Jeg kan godt se, at der har været et ønske om at tage en etage af. Det er bare ikke det ansøgningen handler om. For allerede i den eksisterende lokalplan er der mulighed for etagetallet. Der er ikke tale om et større byggeri, der er tale om mindre boliger men flere boliger. De har også fjernet noget nu, så det fremstår mindre end lokalplanen”, slår Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget, fast.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer