Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink har nu oplyst, at den har bedt Statsministeriet om at genskabe en omtalt sms-korrespondance. Ombudsmanden indstiller derfor sin undersøgelse af en konkret klagesag om aktindsigt i sms-korrespondancen.

– Spørgsmålet om at genskabe korrespondancen indgår nu i minkkommissionens arbejde. Jeg har derfor afsluttet min behandling af sagen, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han bemærker i den forbindelse, at hvis korrespondancen genskabes, må den ikke udleveres uden kommissionens samtykke.

Sagen rejser også forskellige mere generelle spørgsmål om sletning og journalisering mv. Disse spørgsmål har imidlertid en sådan forbindelse til den igangværende undersøgelse i minkkommissionen og undersøgelsens materiale, at ombudsmanden finder det rigtigst ikke at indlede en undersøgelse heraf.