På tre scener vil der begge dage mellem klokken 9 og 16 være mere end 40 foredrag. Blandt de topaktuelle emner er ”Hvordan holder vi kirkerne åbne?” – en problemstilling, som er aktualiseret af det nylige salg af Absalons Kirke i København til indehaveren af Tiger-kæden.
Der sættes også fokus på nyfortolkningen af sproget i Biblen ved Bibelselskabets generalsekretær, der fortæller om, hvordan man arbejder med nye oversættelser og tekster.

På mange af de flere end 100 stande er der kulturelle aktiviteter begge dage; eksempelvis ”smagsprøver” på teater forestillinger, musik med kendte kunstnere, inspiration til foredrag i kirkerne med videre. Der er også mere prosaiske aktiviteter som smagsprøver på kirkekaffe, tips til rengøring, konkurrencer med flotte præmier og meget mere.

Et stort fokusområde på standene og scenerne bliver kommunikation i kirken: Alt fra brug af iPhones og apps og til formidling i kirkeblade, på de sociale medier og i levende live på prædikestolen.
Der er også gode råd til nybygninger og renoveringer fra arkitektfirmaer, byggerådgivere, miljøkonsulenter og stifternes bygningsinspektører, og publikum vil også møde emnet ”grøn kirke/energibesparelse” som et tema på stande og scener.

En del af messens udstillere kommer med det sidste nye inden for kirkegårdsmateriel – her er inspiration til gravere såvel indendørs som på et stort udendørs demoområde ved hallerne, hvor maskinerne kan testes.

Flot lokal opbakning fra Fredericias kirker

På et stort område samler Fredericia Provsti de lokale kirker og deres mangfoldighed og tilbud til kirkegængere. De står også for morgen- og aftensang begge dage, torsdag i samarbejde med det lokale gospel kor Sct. Michael Voices, der deltager i aftensangen.
Koret giver også en ønskekoncert på messen torsdag eftermiddag, hvor der er mulighed for at høre netop yndlings salmen blandt et bredt udvalg.

På et galleriområde udstiller Christianskirken i Fredericia skitserne fra Bjørn Nørgaards smukke altertavle i kirken. Originalskitserne opbevares i kirken, men på messen giver de ophængte 28 skitser et fantastisk indblik i Bjørn Nørgaards flotte kunstværk og den smukke fortælling i billeder fra testamenterne.

Messen åbnes klokken 8.45 af biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift, hvorefter det går løs i to dage med oplevelser, inspiration, nye produkter til kirken og sognegårdene, musik og foredrag.

Der er gratis adgang til messen for fagbesøgende fra menighedsrådene, kirkens ansatte og frivillige, men der er også inspiration at hente for eksempelvis ansatte på museer og kulturinstitutioner.

(Foto: PR )