Her på Fredericia AVISEN får vi dagligt henvendelser fra læsere, der gerne vil vide mere om forskellige ting her under Coronakrisen. Et af de spørgsmål går på hvordan det kan være, at man fortsat skal betale for sine børns pladser i daginstitutioner og SFO, selvom de er sendt hjem. Det spørgsmål har vi talt med formand for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen, omkring.

“Hvad angår forældrebetaling for daginstitutionspladser er regeringens udgangspunkt, at forældre ikke får tilbagebetalt betalingen for daginstitutionpladser, SFO og klub – og pladser i fritidsordninger”, sagde Børne- og Undervisningsminister Pernille Rozenkrantz-Theil på et pressemøde for små to uger siden. 

Det er flere af de blå partier på Christiansborg klar til at gøre op med, og det tager man til efterretning i Fredericia – faktisk er det allerede på dagsordenen til byrådets orienteringsmøde på torsdag, fortæller Ole Steen Hansen.

“Ligeså snart jeg så det der kom fra Folketinget, så bad jeg Jacob få det på dagsordenen. For mig at se skal løsningen findes i samarbejde med folketinget. Da man første gang lukkede ned stod der, at forældrene skulle betale som udgangspunkt. Det giver også god mening, for lønningerne er der fortsat – og en række pædagoger er stadig på arbejde. Men derfor er jeg da klar over, at der skal findes en løsning. Enten med Christiansborg eller med Kommunernes Landsforening”, forklarer udvalgsformanden.

“Så er der måltidspengene. Alle børn i nødpasning får måltider – og om det er administrativt muligt at skille det ad, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke hvad det løber op i, men det må vi se på. Men det er en problemstilling vi kommer til at se på”, forsikrer han.

“For mig er det med normeringen klart: Vi skal være klar til at børnene kommer fra dag 1. Vi kan ikke opsige folk, og så gensansætte dem lige tilbage. Det er en ens problemstilling over hele landet, for det er den samme problemstilling over hele landet. Men vi taler om det konkrete for Fredericia på torsdag”, lyder det fra formanden for Børne- og Skoleudvalget. 

Det er ikke kun børnene og lærerne der skal bruge digitale platforme, også i byrådet bruges digitale platforme til deres løbende møder. Men det er der også fordele i – og fordele man skal tage med sig videre.

“På den anden side af det her står vi alle sammen, ikke mindst på skole og undervisning, med helt nye kompetencer på alternative måder at lære og undervise på. Men det er klart, at vi vil hellere have børnene i skolerne. Men vi skal kunne drage nytte af det i fremtiden”, lyder det afslutningsvist. 

Du kan følge med i denne sag løbende på Fredericia AVISEN.

Leave a Reply