Mandag den 13. september finder den officielle åbning af politiskolen i Vejle sted. Uddannelsescenter Vest (UCV), som er den officielle betegnelse, har været i drift siden 30. november 2020, men på grund af corona-situationen blev den officielle indvielse udskudt.

– Det glæder mig, at vi endelig, her cirka ni måneder efter, at skolen blev taget i brug, kan fejre vores nye topmoderne uddannelsesfaciliteter med en officiel åbningsdag, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Skolen blev politisk besluttet i 2015 som en del af aftalen “Et styrket politi. Et tryggere Danmark”. I første omgang betød aftalen, at politiet etablerede et midlertidig uddannelsescenter på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor studerende har haft deres gang siden november 2018.

– Vi har i knap tre år været til stede med uddannelsesmuligheder både i Øst- og Vestdanmark. Det er vigtigt for at opretholde et så bredt som muligt rekrutteringsgrundlag i hele landet, og med vores permanente tilstedeværelse i Vejle sikrer det grundlag fremadrettet, siger Politiskolens rektor, Jan Bjørn.

Uddannelsescenteret rummer det hele

Politiskolens Uddannelsescenter Vest i Vejle består dels af den tidligere sygeplejeskole i byen og dels af cirka 10.000 kvadratmeter nyetablerede bygninger.

– Vi har kunne skabe et uddannelsescenter helt fra bunden af og tænke vores behov og ønsker ind i planerne langt før det første spadestik blev gravet. Det gør, at vi nu står med en unik skole, hvor de studerende kan, ud over at modtage almindelig klasseundervisning, træne alt lige fra håndtering af gadeuorden, magtanvendelse, færdselskontrol til skydefærdigheder og meget mere, siger Jan Bjørn.

Ud over uddannelsen af politibetjente og -kadetter er uddannelsescenteret i Vejle også det nye samlingspunkt for politiets videreuddannelsesaktiviteter. Der er plads til 100 overnattende kursister.

– Vores uddannelsescenter i Vejle er allerede blevet et centralt sted for uddannelse i politiet. Naturligt huser stedet uddannelsen af politikadetter og –betjente, men mange andre ansatte i polititiet vil i perioder også få deres gang på skolen og blive en del af et moderne studiemiljø i forbindelse videreuddannelse, siger Jan Bjørn.

Åbningen finder sted mandag den 13. september klokken 13 til 16, og der vil blandt andet være rundvisning på skolen. Adressen er Soldalen 8, 7100 Vejle. Medier, der er interesseret i at deltage, kan inden onsdag den 8. september klokken 16 tilmelde sig hos Rigspolitiets Kommunikationsafdeling.