Nu sker der igen noget nyt i Fredericias kommende bydel, Kanalbyen. I netop offentliggjorte tegninger udarbejdet af Schmidt Hammer Lassen Architects for A. Enggaard A/S, der er bygherre og totalentreprenør, beskriver arkitektvirksomheden, hvordan Sønder Voldgade kvarteret kommer til at se ud, når det er færdigt.

I området, der ligger i den vestlige ende af Kanalbyen med masser af luft og fri udsigt til Lillebæltsbroen, skal der bygges lejligheder, byhuse, rækkehuse, penthouselejligheder og erhverv i form af cafeer og restauranter og ca. 400 nye arbejdspladser i kontorer.

Af de mest markante byggerier kan nævnes projektet ”Langebro”, der består af 12 punkthuse i varierende højde og ”Bådehusene”, som udgøres af fem tre-etagers rækkehuse. Desuden er der også tænkt i nye opholdsmuligheder i byrummet for byens og områdets beboere, og med navne som Pinnebergs Bastion, Fisketorvet og Toldkammeret har man fundet inspirationen til de nye pladser i Fredericias historie.

Fra havneområde til moderne bydel

Tegningerne, der også kommer omkring materialevalg, farveskalaer, beplantning og klimasikring, udmønter den samlede masterplan for omdannelsen af det gamle havneområde til en moderne, levende bydel. En bydel, som skal være med til at tiltrække nye beboere til området og skabe vækst i den historiske fæstningsby.

Et centralt element i visionen for Kanalbyen er, at Fredericias historiske rødder og den moderne by og arkitektur mødes og skaber nytænkning. Derfor er der stor tilfredshed med tegningerne, som man mener, netop illustrerer, hvordan den vision kan gå i opfyldelse:

”Projektet fra A. Enggaard udmønter på fornem vis de visioner, der ligger i Kanalbyen, og hovedgrebet og detaljerne emmer af kvalitet. Der er fremlagt et projekt, hvor sammenhæng og sammenbinding mellem den historiske by og Lillebælt, mellem boliger og erhverv, mellem offentlige faciliteter og det private er vægtet højt. Her bliver plads til et aktivt og rekreativt byliv for både de kommende beboere og byens borgere og gæster. Det er virkelig et stærkt og gennemtænkt projekt, som vi er stolte af at kunne lægge frem nu, og som vi glæder os til at se realiseret,” udtaler Tim Andersen, projektdirektør i Fredericia C.

Projektet offentliggøres nu som starten på den planproces, som byrådet i Fredericia netop er ved at skulle tage stilling til igangsættelsen af. Ifølge tidsplanen fra Fredericia Kommune forventes det, at forslaget til lokalplanen vedtages til offentlig høring den 10. oktober. Lokalplanen fremlægges herefter i en 8 ugers periode fra 19. oktober til og med 14. december 2016. Lokalplan forventes endeligt vedtaget den 6. marts 2017 og offentliggøres den 15. marts.

Byggeriet i Sønder Voldgade Kvarteret forventes påbegyndt i foråret 2017. Det kommende salg varetages af Danbolig.

Læs mere om Kanalbyen på www.fredericiac.dk og www.søndervoldgade.dk.

Om Kanalbyen

Kanalbyen er en ny bydel på over 20 hektar, der bliver udviklet i Fredericia.

Kanalbyen får op mod 1.000 boliger og 2.800 arbejdspladser.

Projektet ledes af partnerskabet, FredericiaC, som er ejet af Fredericia Kommune og Realdania By & Byg. Fuldt udbygget vil Kanalbyen rumme en blanding af boliger (50 procent), erhverv og detailhandel (40 procent) og kulturtilbud/offentlige services (10 procent).

Skitseprojekt til Sønder Voldgade kvarteret i Kanalbyen er udarbejdet for A. Enggaard A/S, der er bygherre og totalentreprenør, af Schmidt Hammer Lassen Architects i løbende dialog med A. Enggaard A/S, Fredericia C og Fredericia Kommune. Projektet skal danne grundlag for en lokalplan for området.

Skitseprojektet udmønter detaljerede byggeplaner på baggrund af projektselskabet, Fredericia C’s, udviklingsplan for Kanalbyen ved Lillebælt, der er udarbejdet af Fredericia C P/S i samarbejde med Vandkunsten A/S og Hollandske KCAP Architects & Planners.
Udviklingsplanen for området kan ses på www.fredericiac.dk.

(Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects )
(Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects )