A/S Shell har i samarbejde med Ejlskov, Fredericia Kommune og Region Syddanmark igangsat en forureningsnedkæmpelse i Østerstrand-området, der grundet olielækage i 1980’erne har være forurenet lige siden.

Shell inviterede torsdag til “første skud” på det frivillige oprejsningsprojekt. Det er et oliespild i 80’erne, der har forurenet et stykke af stranden, og det er arbejdet for at genåbne dette strandstykke, som blev skudt i gang.

Der er nu fundet en metode, med etablering af en form for barriere i undergrunden, som vil forhindre kulbrinter i at flyde ud i stranden. Den barriere skydes nu ned i undergrunden, og første “skud” blev taget torsdag formiddag.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Til stede ved første skud var Jørn Lehman Petersen, formand for teknik og miljøudvalget i Region Syddanmark, som sagde følgende:

“Per Stig Møller har fortalt om sit politiske liv og sagde, at man skulle tænke sig grundigt om. Det kan man også konstatere, der er sket i arbejdet her, da man for 35 år siden konstaterede første forurening,”

“Samarbejdet betyder første skridt til at fjerne forureningen her, og derfor er jeg glad for at se, at der fysisk sker noget. Vi har ikke selv erfaring med biologiske metoder, og derfor er vi glade for at få den erfaring med nu.”

“Der kommer til at gå mellem tre til syv år før vi kan levere Østerstrand tilbage til fredericianerne, og jeg glæder mig til at fjerne hegnet, da det er til for fortidens syndere. Østerstrand er ikke det eneste sted i landet, hvor der er sådan et tilfælde – og derfor håber jeg man tager ved lære fra Østerstrand de andre steder,” sluttede Jørn Lehman Petersen.

Shell har gjort det frivilligt

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Chrisitan Bro (Socialdemokratiet), der er formand for Miljø- og teknikudvalget, sagde følgende.

“Den 1. december 2013 sad jeg til møde, og blev konstitueret som formand for teknik- og miljøudvalget. Den daværende Shell-direktør trak mig til side og sagde, at vi har et problem på stranden. Derfor er det en milepæl, at vi står her i dag. Det er ikke uvilje fra Shells side, at der ikke sker noget før nu – de tog opgaven på sig frivilligt. I tog opgaven på jer, og så har der været forskellige løsninger på bordet, og vi har fundet en, som vi tror virker. Jeg glæder mig især over, at vi har fundet en dansk virksomhed, der kan løse opgaven,” sagde Bro med henvisning til Ejlskov.

“Når området her er forureningsfrit, vil det blive et attraktivt område. Eksempelvis kan unge, der skal nøgenbade, når de skal have klip i huen, være her i fred, og man kan benytte det til andre festligheder.”

Fakta om forureningsbekæmpelse i Østerstrand-området:

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Den konstaterede forurening stammer fra en tankgård, hvor der har været en olielækage i midten af 1980’erne. Forureningen består af olie og xylener og er koncentreret i et område på maksimalt 20×40 meter. Der har desuden været en udsivning til grundvandet, der har skabt en fane af forurening ned mod strandområdet.

Shell har valgt frivilligt at oprense forureningen, selvom den er sket før 2000, og man dermed ikke er juridisk forpligtet til det.

I de seneste år er der foretaget en lang række forundersøgelser, dels af Region Syddanmark, dels af konsulentvirksomheder samt af miljøvirksomheden Ejlskov A/S fra Aarhus. De omfattende undersøgelser giver et præcist billede af forureningens omfang og beskaffenhed.

Højeffektiv forureningsbekæmpelse

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Den danske virksomhed Eljskov er førende inden for biologisk oprensning af jord- og grundvandsforureninger. Ejlskov anvender en patenteret metode, hvor der foretages en bakteriel nedbrydning af forureningen frem for den langt mere omkostningstunge opgravning til deponi. Den biologiske oprensning er skånsom ved miljøet og sikrer også grundvandet.

200 injektionspunkter i ni dybdemæssige intervaller af en “slurry” der udgøres aktivt kul, bakterier og næringsstoffer

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

I den konkrete forureningsfjernelse har Ejlskov to hovedopgaver:

  1. Biologisk fjernelse af jord- og grundvandsforurening under tankgården.
  2. Etablering af en biologisk barriere mellem tankgården og strandkanten inkluderende forureningsfjernelse af stranden.

Den biologiske nedbrydning varetages af 32 forskellige naturligt forekommende bakterier, der er specielt sammensat til biologisk at nedbryde oliekomponenter af xylener i jorden og grundvandet. Herved sikres en fjernelse af forureningen, hvilket Ejlskov udfører med en garanti.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

I dag blev injektionsprojektet påbegyndt. Det sker med 1,5m mellem hvert injektionspunkt og med ni vertikaler i dybden. I perioden frem til ultimo november vil således foretages i alt 1.800 injektionsniveauer på 40-100 liter “slurry” pr. niveau.

Samtidig er der etableret i alt 17 moniteringsboringer, hvor der opsamles data på forløbet af den biologiske forureningsfjernelse. I tiden efter vil virkningen blive monitoreret. Beregningen har peget på, at stranden formentlig vil kunne genåbnes om tre-syv år.

www.handelsbanken.dk/fredericia