Selfinvest, som ejes af Østergaard-familien i Middelfart, og dennes driftsselskab USTC annoncerer deres hidtil bedste regnskab med en fordobling af resultatet før skat til 1,22 mia. kr., mens omsætningen rundede 120 mia. kr.

  • I regnskabsåret 2021/22 steg omsætningen med 81% i forhold til sidste år og lander således på 120 mia. kr.
  • Resultatet før skat steg fra 621 mio. kr. i 2020/21 til 1,22 mia. kr. i 2021/22.
  • Overskuddet var i høj grad drevet af en solid investeringsstrategi i Selfinvest og stærke resultater fra USTC-virksomhederne Bunker Holding, SDK FREJA og CM Biomass, som hver især har leveret overskud på trecifrede millionbeløb.
  • Det har været et udfordrende år grundet efterdønninger fra COVID-19 pandemien, stigende energipriser og overbelastede forsyningskæder.
  • Endnu en milepæl er nået, da koncernen nu beskæftiger flere end 4.000 ansatte globalt.

Det er lykkedes Selfinvest at skabe både fremdrift og vækst på trods af et år præget af stor omskiftelighed. Koncernens overskud er i høj grad drevet af Selfinvests finansielle investeringer og stærke resultater fra USTC-virksomhederne Bunker Holding, SDK FREJA og CM Biomass.

– Vi er utrolig stolte af årets rekordregnskab. På trods af de mange udfordringer i årets løb har vi præsteret et resultat før skat på over 100 mio. kr. hver måned. Jeg tør derfor godt at sige, at vores vækststrategi endnu engang har bevist sit værd. Og så er jeg især taknemlig og glad for den støtte, alle vores medarbejdere og samarbejdspartnere har vist os igennem et både omskifteligt og udfordrende år, siger stifter og medejer Torben Østergaard-Nielsen.

I de senere år har koncernen fulgt en omfattende vækststrategi, der gennem opkøb og organisk vækst har styrket og udvidet porteføljen af virksomheder og dermed givet koncernen flere ben at stå på. USTC har ligeledes vækstet flere af sine selskaber, hvilket yderligere styrker markedspositionen. Koncernen har desuden øget antallet af medarbejdere til flere end 4.000 på globalt plan.

Vækst på tværs af selskaber

Bunker Holding leverede et meget tilfredsstillende resultat. Volumen voksede med 3%, imens resultat før skat er steget med 49% til 664 mio. kr. 2021/22 var SDK FREJAs første konsoliderede regnskabsår med FREJA fuldt integreret. Til trods for flaskehalse i de globale forsyningskæder kunne selskabet annoncere sit hidtil bedste resultat. SDK FREJAs resultat før skat voksede med 294% til 244 mio. kr. I et stærkt underforsynet marked for træpiller, er det lykkedes CM Biomass at bevare momentum med en vækst i volumen på 78% og et resultat før skat på 170 mio. kr. Unit IT oplevede vækst, blandt andet gennem opkøbet af solvo it, som forøgede Unit ITs omsætning med mere end 25% til 202 mio. kr. Selected Car Leasing præsenterede deres bedste resultat til dato med en omsætning på 1,4 mia. kr. – en vækst på 87%. I et hårdt presset tankmarked øgede Uni-Tankers omsætningen med mere end 200 mio. kr.

Selfinvest fortsætter den opadgående kurve igennem selskabets investeringer på tværs af fem porteføljer, som inkluderer direkte investeringer i vækstvirksomheder, ejendomme og private equity fonde samt aktier og obligationer. Årets afkast på den investerede kapital på 19% bliver betragtet som meget tilfredsstillende, idet Selfinvest har fastholdt momentum til trods for vanskelige markedsforhold i særligt regnskabsårets sidste måneder. Selfinvest har gradvist opnået en robust portefølje igennem

risikospredning, og årets resultat skal ses i lyset af de langsigtede investeringer, koncernen har foretaget de seneste år.

I kølvandet på et udfordrende år

I et år med en række uforudsete, udefrakommende omstændigheder har det krævet god forretningssans at navigere koncernens selskaber gennem eftervirkningerne af den globale pandemi, flaskehalse i de verdensomspændende forsyningskæder og prisstigninger på både råvare- og energimarkedet. Desuden har de tragiske begivenheder under Ruslands invasion af Ukraine betydet, at USTC-selskaber har lukket adskillige kontorer og afsluttet handel med og i Rusland.

– Vi har stor erfaring med at tilpasse os nye markedsvilkår, også når de opstår i udfordrende tider. Vores evne til at træffe hurtige beslutninger på det rigtige tidspunkt har været afgørende for at sikre de gode resultater. Det bevidner også om dygtige og dedikerede medarbejdere, som virkelig er rykket sammen, og som har arbejdet hårdt for at sikre, vi har holdt kursen, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Bunker Holding

Bunker Holding afsluttede regnskabsåret med selskabets næstbedste resultat til dato. Således øgede Bunker Holding resultatet før skat med 49% fra 445 mio. kr. til 664 mio. kr. på trods af et år præget af ustabilitet i form af stigende råvare- og energipriser og krigen i Ukraine. I december 2021 blev Bunker Holding og datterselskabet Dan-Bunkering dømt for uagtsomt at have overtrådt EU’s sanktioner mod Syrien. En alvorlig sag, som har været opslidende og krævende både ressourcemæssigt og økonomisk. Hele organisationen har taget ved lære af sagen, og Bunker Holding har styrket sine compliance- og sanktionssystemer yderligere. Bunker Holding har i regnskabsåret udbygget sin position som verdens førende med en volumenvækst på 3%, hvilket er en stærk indikation af, at der fortsat er opbakning fra alle stakeholdere.

SDK FREJA

SDK FREJA er et full-service shipping og logistikselskab, som beskæftiger 1.350 medarbejdere og opererer i otte lande. SDK FREJAs primære aktiviteter omfatter spedition inden for vej-, luft-, søtransport og projektopgaver, kontrakt logistik samt stevedoring, agentur og krydstogtsegmentet, og ligeledes kommerciel befragtning og linerservices. Regnskabsåret 2021/22 var en milepæl for SDK FREJA, idet det markerer både konsolideringen af årsrapporten mellem de to sammenlagte virksomheder og det bedste resultat til dato. Selskabets resultat før skat voksede til 244 mio. kr. fra 62 mio. kr. i det forgangne regnskabsår, hvilket markerer en stigning på 294%. På samme tid er omsætningen steget med 128% til 6 mia. kr.

CM Biomass

CM Biomass arbejder globalt med en række leverandører og kunder og forhandler årligt mere end 3,5 mio. tons træpiller i industri- og premiumkvalitet. CM Biomass, som beskæftiger flere end 145 dedikerede ansatte i 10 lande, udspringer af den familieejede Copenhagen Merchants Group, og selskabet ledes af 2. generationsejer Simon Rodian Christensen. I perioden fra USTC-koncernen blev majoritetsejer, kan CM Biomass præsentere en omsætning på mere end 3 mia. kr. og et resultat før skat på 170 mio. kr.

Uni-Tankers

Uni-Tankers er et førende tankskibsrederi i small og intermediate segmentet. Rederiet ejer og chartrer flere end 40 produkt- og kemikalietankskibe, og har kontorer i Danmark, Tyrkiet, Frankrig og USA. Til trods for, at tankmarkedet har været defineret af meget lave fragtrater, var Uni-Tankers i stand til at øge omsætningen fra 1.250 mio. kr. til 1.461 mio. kr. i 2021/22. Resultat før skat var et underskud på 33 mio. kr. Uni-Tankers afsluttede dog året stærkt og leverede i de tre sidste måneder positive nettoindtægter.

Forventningerne til det kommende regnskabsår er positive.

Unit IT

Unit IT leverer en bred vifte af avancerede ydelser inden for IT-infrastruktur og private og public cloud- løsninger, samt specialist teams inden for cyber security, business intelligence og dataplatforme. Unit IT har seks kontorer fordelt over hele Danmark. Resultatet før skat landede på 21,9 mio. kr. i 2021/22. Hos Unit IT er man tilfredse med resultatet, der er bedre end forventet efter et år præget af vækst gennem opkøb og udvidelse med nye forretningsområder. På samme tid voksede omsætningen med 26% til 202 mio. kr.

Selected Car Group

Selected Car Group dækker tre forretningsområder: Selected Car Leasing, som leaser biler i premium- segmentet, Selected Car Investment, som køber og sælger investeringsbiler over hele verden samt udbyder investeringspuljer, hvor kunder kan investere i en unik portefølje af biler, samt Selected Car Collection, som huser en af Europas fineste bilsamlinger og eksklusive lokaler til møder, events og præsentationer.

2021/22 markerede et rekordår for Selected Car Leasing. Som Danmarks største leasingselskab indenfor luksus- og sportssegmentet kan Selected Car Leasing for første gang præsentere et årsresultat med en omsætning på mere end 1 mia. kr. Selected Car Leasing opnåede en markant vækst på 87% sammenlignet med forrige regnskabsår, og et resultat før skat på 20 mio. kr., svarende til en stigning på 65%.

Forventninger til 2022/23

Det nuværende regnskabsår har fået en særdeles god start for Selfinvest og USTC, og forventningerne til 2022/23 er således positive, om end der ses ind i et udfordrende år.