Dansk Folkeparti har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2016 fået afsat en pulje på 425 mio. kr. til renovering af køkkenerne på landets plejecentre. Formålet er at sikre at flere ældre oplever glæden ved frisklavet mad.

Kolding Byråds Økonomiudvalg har netop i enighed besluttet, at ansøge om 15 mio. kr. til renovering af samtlige kommunale køkkener på plejecentrene. Kolding Byråd skal, såfremt ansøgning imødekommes af Sundheds- og Ældreministeriet, selv afholde 5 mio. kr. Således der samlet kan renoveres for 20 mio. kr.

Formanden for Seniorudvalget, Søren Rasmussen, er ovenud lykkelig for opbakningen til ansøgningen: – Det var slet ikke til at bære da et flertal i Byrådet, uden om Dansk Folkeparti, vedtog, at afskaffe den frisklavede mad på plejecentrene tilbage i 2009. Lige siden har det været et stort ønske for mange – særligt også for mig og mit parti – at få det genindført. Det her er et meget vigtigt skridt i den helt rigtige retning. Det er en fantastisk dag i dag, at vi er kommet der til, at et enigt økonomiudvalg, hvor alle partier i Byrådet er repræsenteret, bakker op om helt ekstraordinært at finde 5 mio. til, at gøre vores køkkener klart til frisklavet mad. Det gør mig meget glad.

– Imødekommes ansøgningen derefter af ministeriet, vil alle de kommunale plejecentre være klar til at kunne producere frisklavet mad igen.

– Skal der laves frisklavet mad hver dag året rundt, vil det kræve en del mere personale. Cirka 7 mio. kr. om året vil det koste og det vil være rigtig godt give ud. Om Dansk Folkeparti kan få det igennem, må vi se til budgetforhandlingerne. Dagens beslutning er under alle omstændigheder et vigtigt skridt på vejen og vil betyde at langt mere kan være frisklavet i hverdagen også uden ekstra personale, siger Søren Rasmussen.