Mange danskere oplever ingen symptomer, før en øjensygdom har bidt sig fast. 80 procent af de personer, der inden for det seneste år er blevet undersøgt og henvist videre i sundhedssystemet af optikerkæden Louis Nielsens uafhængige øjenlægenetværk, havde ikke oplevet symptomer på øjensygdomme, inden de gik til optikeren. Det understreger, hvor vigtigt det er at få tjekket sit syn.

Når man besøger optikeren, er det som oftest for at finde ud af, om man har brug for briller eller kontaktlinser – eller for at få tjekket, om ens synskorrektion stadig passer. Men i dag kan optikere via moderne teknologi faktisk også vurdere tegn på alvorlige øjensygdomme – og sende én videre i sundhedssystemet, hvis der er indikationer på, at noget er galt.

Louis Nielsen har, som den eneste aktør i den danske optikerbranche, tilknyttet et øjenlægenetværk, der undersøger patientsager fra kædens optikere. Siden opstarten i sommeren 2018 har netværkets uafhængige, danske øjenlæger tilsammen vurderet knap 10.000 patientsager fra Louis Nielsens optikere landet over. Optikerkæden har lige nu sat ekstra fokus på danskernes øjensundhed med kampagnen “En øjenåbner” og  offentliggør i denne forbindelse nogle nye og opsigtsvækkende indsigter i danskernes syn og øjne: 

– Hele 80 procent af de patienter, vi har vurderet og henvist videre, havde ikke selv oplevet symptomer før besøget. Mange af dem gik blot til optikeren i en tro om, at de skulle have nye briller. Det understreger, hvor vigtigt det er at få undersøgt sit syn regelmæssigt for at kunne sætte ind overfor øjensygdomme i tide, siger Heidi Buchholt, der er klinisk chef hos Louis Nielsen.

Øjenlæger stiller krav til optikerne

Hver dag mister tre til fire danskere synet, og det anslås, at der cirka er 65.000 blinde og svagsynede i Danmark. Men sådan behøver det ikke at være, for ifølge en rapport fra Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen (2018) kan hele 50 procent af alle synstab forebygges med regelmæssige syntest. Alligevel er det de færreste danskere, der får undersøgt deres øjne jævnligt. Mange af de danskere, der sendes i behandling efter et sundhedstjek i en af kædens butikker, har ikke tidligere været i berøring med sundhedssystemet i forhold til øjensygdomme.

Og det stiller krav til optikerbranchens egen sundhedsindsats:

– Nu hvor øjenlægenetværket har kørt i lidt over et år kan vi se, at de langt mere præcise og grundige henvisninger giver en kortere og mere effektiv sundhedsrejse for patienten. Jeg vil samtidig anslå, at der er en samlet offentlig besparelse at hente på op mod 25 mio. kroner, hvis resten af optikerbranchen fulgte trop, siger Danson V. Muttuvelu, der er øjenkirurg og ledende øjenlæge i netværket.

– Vi kan se, at 97 procent af de patienter, Louis Nielsens øjenlægenetværk har diagnosticeret og henvist til behandling ikke tidligere har været hos en øjenlæge. Det understreger vigtigheden i, at danske optikere sikrer deres kliniske indsats. På den måde vil danske optikere og øjenlæger sammen kunne skabe et langt bedre sikkerhedsnet for danske øjenpatienter, siger Danson Muttuvelu.

Han påpeger, hvor vigtigt det er at tage eventuelle symptomer alvorligt – og få akutte symptomer tilset af en øjenlæge først:

– Ved at sætte ind med behandling for øjensygdomme i tide, øger man chancerne for en succesfuld behandling med få eller ingen eftervirkninger. Det kræver dog, at man lytter til sit helbred. Oplever man pludselige forandringer, smerter eller andre former for akut opståede symptomer i øjnene, skal man altid opsøge en øjenlæge med det samme, så et eventuelt behandlingsforløb gøres så kort som muligt.

Et besøg hos optikeren kan redde synet

Ifølge tal fra en ny undersøgelse blandt mere end 1000 danskere (juli 2019) fra Analyse Danmark på vegne af optikerkæden, er over 50 procent af danskerne ikke klar over, at regelmæssige synstest faktisk kan forebygge synstab.

– Alt for få danskere går jævnligt til optikeren, selvom den generelle anbefaling faktisk lyder på hvert andet år – og det til trods for, at vores egen undersøgelse viser, at næsten 80 procent af danskerne anser synet som den vigtigste sans, fortæller Heidi Buchholt og fortsætter:

– Når vi nu samtidig ved, at mange rent faktisk ikke mærker symptomer på øjensygdomme, og at over halvdelen af danskerne ikke er klar over, hvor stor en forskel en enkelt synstest kan gøre, vidner det om, at der er behov for mere oplysning på området. Det er nødvendigt, hvis vi skal bremse udviklingen i antallet af blinde og svagsynede i Danmark.

Viden om øjensundhed

  • 77 procent af danskerne anser synssansen for den vigtigste sans
  • 40 procent af danskerne har ikke fået foretaget en synstest inden for de seneste to år
  • Ifølge en rapport fra 2018 lavet for Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund, vil antallet af blinde og svagsynede stige med 18 procent frem mod 2030, medmindre der sættes ind*
  • 80 procent af dem, der henvises videre i sundhedssystemet af Louis Nielsens lukkede øjenlægenetværk, havde ikke symptomer, da de besøgte optikeren. Af de patienter, som selv havde oplevet øjensymptomer inden besøget hos optikeren, blev langt de fleste diagnoseret med hyppige øjenlidelser som for eksempel grå stær, hvor der er gode behandlingsmuligheder
  • 38 procent af danskerne savner viden om, hvordan de passer på deres syn
  • Over halvdelen (53 procent) af danskerne ved ikke, at regelmæssige synstest kan potentielt forebygge synstab. Særligt gruppen af unge i alderen 18-29 år er uoplyste.
  • 77 procent ved ikke, at synstest potentielt set kan forebygge synstab
  • Det nuværende anslåede antal blinde og svagsynede i Danmark (ca. 65.000) vurderes at svare til en samlet årlig samfundsomkostning på 3-4 mia. kroner.

**Kilde: Rapporten “Status på danskernes øjensundhed” lavet af Copenhagen Economics for Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen i 2018.


Kendt sangerinde kunne have mistet synet

Louis Nielsens optikere foretager en særlig synstest med sundhedstjek, som over årene har bidraget til at redde synet på adskillige tusinde danskere, mens nogle få endda har fået opdaget livstruende sygdomme. En af dem er Melodi Grand Prix-legenden Kirsten Siggaard. Hun kan takke et besøg hos optikeren for, at hun kom i behandling for en sjælden øjensygdom, der kunne have kostet hende synet på højre øje.

– Det, jeg troede, der blot skulle være en tur til optikeren for at få et par nye briller, endte med en tur på Rigshospitalet. Optikeren kunne konstatere nogle forandringer på nethinden, da han lavede et sundhedstjek af mine øjne, som fik ham til at slå alarm. På Rigshospitalet blev diagnosen stillet. Der var tale om en lille utæthed ved synsnerven, som gjorde, at væske fra hjernen kunne sive ind i lommer i nethinden. Jeg kom hurtigt i behandling og i dag er mit syn oppe på 70-80 procent, fortæller Kirsten Siggaard.

Sådan undersøger optikeren dine øjne
Louis Nielsens synstest er foruden en test af synsevnen også et sundhedstjek af øjnenes generelle tilstand

Testen indebærer et digitalt foto af nethinden, måling af tryk i øjet samt evt. synsfeltsundersøgelse, der gør det muligt at opdage tegn på øjensygdomme på et tidligt stadie – f.eks. øjensygdomme som grøn stær, AMD (aldersrelateret makula degeneration) og andre sygdomstilstande som diabetes og forhøjet blodtryk

Hvis optikeren vurderer, at det er relevant, kan han/hun også foretage en synsfeltundersøgelse, der kan bidrage til udredningen af glaukom (grøn stær)

Hvis optikeren finder indikationer på, at der er noget galt, sendes patientsagen videre til Louis Nielsens netværk af uafhængige, højt specialiserede danske øjenlæger, som i løbet af maksimalt 72 timer giver deres vurdering og udarbejder en præcis henvisning videre i sundhedssystemet, hvis det er nødvendigt

Du kan læse mere om Louis Nielsens arbejde med øjensundhed på https://www.louisnielsen.dk/syn-og-helbred/ojenabner

http://bit.ly/metteblomsterberglecture
Klik her