Forside Krimi Øget åbenhed omkring borgenes data

Øget åbenhed omkring borgenes data

DEL

Justitsministeren har lyttet til bekymringerne og stiller et ændringsforslag til lovforslaget om databeskyttelsesloven.
I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag (L68) om databeskyttelsesloven.

Lovforslaget skal bl.a. sikre, at det offentlige kan bruge data på en effektiv og ensartet måde, der sikrer en god balance mellem effektivitet i kommunerne og borgernes retssikkerhed.

For at sikre, at borgerens retssikkerhed fortsat er i højsædet i dansk lovgivning, vil justitsministeren fremsætte et ændringsforslag, der betyder, at borgerne fortsat skal underrettes, hvis myndighederne vil bruge borgernes oplysninger for eksempel for at kontrollere for socialt bedrageri.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

“Borgernes datasikkerhed er meget vigtigt for mig. Derfor har jeg lyttet til de bekymringer, der har været rejst i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Jeg ændrer nu en bestemmelse i lovforslaget. Ændringen betyder, at myndighederne skal underrette borgeren, hvis borgerens oplysninger bliver brugt til at kontrollere den enkelte for eksempelvis socialt bedrageri.

Ændringsforslaget vil blive behandlet i forbindelse med Folketingets 2. behandling af lovforslaget.

Lovforslaget har desuden til hensigt at skabe klarhed om myndighedernes anvendelse af data. Det kan blandt andet være i sager om udsatte børn, der skal have hjælp fra kommunen, hvor der ofte er behov for at involvere mange forskellige dele af kommunens forvaltning.

Lovforslaget indeholder desuden en lang række garantier for at beskytte persondata, så oplysninger ikke ligger ubeskyttet i systemet. Borgeren skal derudover fortsat partshøres, før kommunen træffer en afgørelse om f.eks. at nedsætte en ydelse, og den enkelte vil fortsat blive orienteret, hvis ens oplysninger bliver videregivet til en anden myndighed.