Sundhedshuset i Fredericia har mange regionale funktioner som jordmoderkonsultation, blodprøvetagning og lægevagt, men sundhedshuset lægger også lokaler til en testfunktion for Odense Universitet Hospital(OUH).

OUH lejer tre testlokaler på Fredericia Sundhedshus, og lokalerne bliver brugt til at teste nye funktioner i regionens IT-systemer til sygehusene. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Inden f.eks. en rettelse eller en ny funktion bliver sat i drift, så tester vi systemerne for at sikre, at de er så fejlfrie som muligt”, fortæller testkoordinator Lise Gade Eriksen fra Klinisk IT på OUH.

OUH har haft testlokalerne i sundhedshuset de eneste 1½ år, og Lise er glad for, at det stadigt er muligt at leje lokalerne.

”Når vi skal teste vores system, er det IT-afdelingerne på sygehusene i hele Region Syddanmark, der deltager, og så ligger Fredericia dejlig centralt i forhold til yderområderne i regionen”, siger Lise Gade Eriksen.

En af de helt store prioriteter har hele tiden været, at sundhedshuset skal være et sammenhængende, trygt sundhedstilbud tæt på borgerne af høj kvalitet. Derfor er udvalgsformand Susanne Eilersen også glad for, at OUH fortsat ønsker at leje lokaler i sundhedshuset.

”Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Region Syddanmark, og vi lægger gerne hus til flere af regionens funktioner”, siger Susanne Eilersen.