Telegrafregimentets næste regimentschef er udvalgt blandt en del ansøgere. Det bliver oberstløjtnant Søren Andersen.

Søren udnævnes til oberst (formodentlig den 1. august).

Den nuværende regimentschef og garnisonskommandant i Fredericia, oberst Susanne Bach Bager, afgår efter sin tale ved Det Gamle Rådhus i Vendersgade til 6. juli. Susanne Bach Bager bliver 60 år den 24. juli, og pensioneres derfor med udgangen af juli.

Det er oberst Bagers ønske, at 6. juli bliver den sidste arbejdsdag.

Søren Andersen er 49 år, bor i Haderslev med sin kone Susanne. Sammen har de Alexander på 20 år og Frederik på 16.

Søren har været udnævnt oberstløjtnant i lidt mere end et år, men årsagen hertil var et udnævnelsesstop.

Faktisk fungerede Søren som major i en oberstløjtnant stilling i mere end tre år, indtil det igen blev muligt at udnævne majorer til oberstløjtnanter, så det er ikke en “ny” oberstløjtnant, der kommer i front for Telegrafregimentet.

Søren Andersen er for nuværende stabschef, og han var en af oberstens nærmeste igennem det seneste forsvarsforlig.

Søren har en stor del af æren for, hvordan Telegrafregimentet de seneste år er blevet udviklet frem til en værnsfælles enhed, og i det seneste år har Søren været med til at få Telegrafregimentet til at storme frem og blive synlig.