Hvis du lige har hevet en pose ærter eller en pizza op af frysedisken, er der en god chance for, at den har været omkring Agri Norcolds frostvare-lager. I virksomhedens varme kontor i Kolding-afdeling Birkedam sidder teknisk leder Jens Erik Agerbo, og er glad for, at Agri Norcold er én af de virksomheder, der har fået tilbud om risikovurdering.

– Vi ser det som en mulighed for at blive endnu bedre til at forebygge uheld. Vi har stor fokus på sikkerheden, men nu får vi friske øjne på vores hverdag, og det er helt sikkert givende,’ fortæller Jens Erik Agerbo.

Risiko-teamet, der besøger Agri Norcold, består af brandinspektør Hans Egon Bendorff fra Trekant Brand og miljømedarbejder Christian Dahl Jacobsen fra By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og de er rigtig godt tilfredse med virksomhedens beredskab, som de supplerer med en række gode råd og anbefalinger, som Jens Erik Agerbo kan arbejde videre med.

Risikovurdering giver dobbelt værdi

Besøget hos Agri Norcold er en del af en ekstra service, som Kommunen tilbyder udvalgte virksomheder, hvor Kommunen ikke fører regelmæssige tilsyn.

– Vi vil gerne hjælpe virksomhederne med at minimere risikoen for uheld og dermed undgå store udgifter. Er uheldet ude kan det blive ekstremt dyrt, og ikke alt bliver nødvendigvis dækket af forsikringen, fortæller Christian Dahl Jacobsen, og fortsætter:

– For os handler det dog ikke kun om virksomheden. Det her er i høj grad også en indsats vi laver for at passe på miljøet. Det er selvfølgelig et ekstremt eksempel, men tag bare branden på Fredericia Havn, og se, hvor store omkostninger, den har medført og hvilken skade, det har gjort på miljøet.

Miljøtilsyn
Kolding Kommune laver årligt omkring 225 miljøtilsyn på virksomheder. Tilbuddet om risikovurderinger er en forsøgsordning, der gælder virksomheder, som ikke er såkaldte ’risiko’-virksomheder, og hvor Kommunen ikke i forvejen er på regelmæssige miljøtilsyn.

Risikovurdering
Kommunens risikovurdering indeholder typisk en gennemgang af brand- og miljørisici, fx fareskilte, flugtveje, adgangsforhold uden for åbningstid, oversigtsplan, risiko for sammenblanding af kemikalier, opbevaring af farlige stoffer i forhold til jord og regnvandsafløb, afspærring af regnvandsriste, opsamling af slukningsvand og olietankes tilstand.