Fra 2016 udvider Fredericia Kommune samarbejdet med Den Boligsociale Helhedsplan i Sønderparken og Korskærparken til at omfatte en særlig indsats i de to boligområder, så flere unge får sig en uddannelse.

”1 ud af 5 unge i boligområdet har folkeskolens afgangsprøve som den eneste uddannelse. Det er markant lavere end for andre unge i Fredericia. Derfor er vi glade for, at vi har fået midler fra Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, så vi kan lave en særlig indsats for at få flere unge i området til at tage sig en uddannelse”, siger udvalgsformand Marianne Thomsen.

Projektet hedder Slip ledigheden 2.0 og bygger på erfaringerne fra Slip ledigheden 1.0, som også er et samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan og Fredericia Kommune. Projektet er målrettet dels unge mellem 18 og 29 år på kontanthjælp og dels unge under 18 år i folkeskolens ældste klasser. Forløbet vil blive tilpasset den unge målgruppe, og der vil blive fokuseret på anderledes undervisning.

”Erfaringerne fra Slip ledigheden 1.0 viser, at når vi rykker ud af kontorerne og ud i boligområderne, så er det muligt at flytte folk. Det giver en nærhed i tilgangen og positive forventninger fra de borgere, vi møder i boligområdet”, siger Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef.

Sammen kan vi mere
Slip ledigheden 2.0 samler alle de gode kræfter, der findes i områderne i en fælles koordineret indsats over for de unge. En indsats, der fokuserer på den unges uddannelsesvalg samtidigt med, at der tages højde for de barrierer, de slås med hver især.

”Mange af de unge i områderne kæmper med nogle kulturelle barrierer i forældregenerationen, hvor der ofte ikke er tradition for at tage sig en uddannelse. Med en fælles indsats kan vi få givet de unge mere gennemslagskraft, selvtillid og selvværd, så de får et godt grundlag for at tage sig en uddannelse”, siger Marianne Thomsen, udvalgsformand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Fakta
Slip ledigheden 2.0 starter op 1. marts 2016 og kommer til at køre frem til udgangen af 2018.
Det er projektets ambition at få 60 unge med i forløbet, og at andelen af unge, der er i gang med en uddannelse i Sønderparken og Korskærparken nærmer sig niveauet for andre unge i Fredericia.