Gennem Projekt Glade Unger har Middelfart Sparekasse sponseret et nyt legehjørne til Ejby-hallerne. Legehjørnet står til fri afbenyttelse for småbørnsfamilier i området. Her vil der være mulighed for at børn og forældre kan dukke op, sige goddag, lege, tumle og blive inspireret til sportslivet i hallen.
Formanden for Social og Sundhedsudvalget Kaj Johansen udtaler i Middelfart Kommunes pressemeddelelse: “Med Projekt Glade Unger vil vi gerne skabe og styrke lokale netværk, som øger tilknytningen til lokalsamfundet. Vi vil gerne koble småbørnsfamilier med idrætslivet og gøre det nemt at få mere leg og bevægelse ind i hverdagen”.

Med det nye legehjørne i Ejby-hallerne håber Halbestyrer Anders Bærholm at se nogle familier, som normalt ikke kommer i hallen. Alle er velkomne – både nye og gamle brugere af hallen. Hallen har som udgangspunkt åbent i tidsrummet kl. 8-22 i sæsonperioden august til 31. marts, hvor det vil være muligt at benytte legehjørnet. Hallens adresse er: Halvej 5, 5592 Ejby.

Projekt Glade Unger
Glade Unger er et projekt, hvor formålet er at motivere lokale småbørnsfamilier, foreningslivet, erhvervslivet, institutionsområdet og andre lokale aktører til at gå sammen om at etablere lokale lege- og samlingsaktiviteter for småbørnsfamilier i nærmiljøet. Der er fokus på samskabelse, integration, bevægelse, aktivt medborgerskab og glade unger.