Ordblinde har usynlige udfordringer, som et lille kort nu skal hjælpe med at synliggøre.
O-Card på størrelse med et kørekort kan ordblinde vise frem, når de har brug for hjælp til at læse eller skrive – på uddannelser, job eller ved offentlige myndigheder. O-Card skal lette ordblindes adgang til nødvendig hjælp og støtte på uddannelser og i hverdagssituationer.

 
”Kortet forklarer, at ejermanden er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive. Kortet opfordrer også modtagerne til at gå ind på hjemmesiden www.hto.nu, hvor de kan læse, hvordan de kan hjælpe ordblinde,” siger medlem af O-Cards udviklingsgruppe Hanne Nielsen, der er uddannelseskonsulent på HF og VUC Fredericia.
Ordblinde i Region Syddanmark kan få et O-Card, hvis en ordblindetest viser, at de har ret til ordblindeundervisning. Den gratis test tages på VUC’er, oplysningsforbund og andre institutioner i Region Syddanmark, hvor ordblinde undervises.
”Ordblinde kan bruge O-Card, når de søger arbejde eller begynder på uddannelse, for kortet er bevis på, at de er ordblinde, så de ikke skal testes på ny hver gang. Jeg er selv begyndt på uddannelse tre gange og er hver gang blevet testet for ordblindhed. Det er spild af alles tid,” mener Sabine Matthiesen fra Fredericia, der er ordblind elev på HF og VUC Fredericia.

Det personlige O-Card er udviklet af Campus Vejle, HF + VUC FYN, Kolding HF & VUC, VUC Vest, VUC Syd og HF & VUC Fredericia som en del af projektet “Ordblindeundervisning, en vigtig brik i jagten på de 95 %”, som er finansieret af Region Syddanmark.

 
”Fra regionens dialog med VUC’erne ved vi, at mange er udfordret af ordblindhed. Hvis vi skal lykkes med at få 95 % af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at også ordblinde er rustet til uddannelse. Derfor glæder det mig, at der med O-Card’et er udviklet et redskab, der sigter mod at gøre det lettere for ordblinde at bevæge sig igennem uddannelsessystemet og efterfølgende klare sig på arbejdsmarkedet,” siger formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Arbejdsgruppen bag O-Card påpeger, at kortet er et supplement til de øvrige støttetiltag for ordblinde i Region Syddanmark.

”O-Card supplerer ordblindeundervisningen, apps og andre hjælpemidler. Vi håber, at kortet kan være med til at afstigmatisere og afmystificere det at være ordblind. Ordblindhed er en udfordring, som dog sagtens kan løses, så ordblinde kan uddanne sig og arbejde på lige fod med alle andre,” siger Hanne Nielsen fra HF og VUC Fredericia.

 
Læs mere om O-Card på www.O-card.dk og ordblindhed på www.hto.nu