31 unge sportsfolk fra ni idrætsgrene er netop optaget i Fredericia Kommunes talentklasser i sport. I det nye skoleår begynder 22 talenter i 7. talentklasse, fem kommer til at gå i 8. talentklasse, og fire bliver en del af 9. talentklasse.

”Optagelsen af unge til talentklasserne har fungeret rigtig godt. Der har været stor interesse for at få adgang til at forene talenttræning og skolegang. Eliteklubberne har fra januar til marts måned gennemført prøvetræninger i bl.a. fodbold, håndbold, badminton, svømning, judo og dans for interesserede unge, og det har fungeret godt”, siger idrætschef i Fredericia Kommune Keld Vestergaard

I Fredericia Kommune ligger talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle. Her går 74 unge sportstalenter i skole.

”Der er en fantastisk interesse for vores talentklasser i sport. Både lokalt men også udefra. Således har vi optaget fem talenter udenbys fra. Det er et signal om, at vi gør det godt, og at talentklasserne i sport leverer varen på både skole og sportsdelen,” siger John Risberg, idrætsskoleleder på Ullerup Bæk Skolen.

De nye talenter er optaget inden for følgende idrætsgrene: Judo og ju jutsu, håndbold, fodbold, svømning, dans, badminton, skydning, triatlon, ridning.

Unge talenter til Ungdomsuddannelserne

I løbet af april vil Fredericia Eliteidræt optage unge talenter på ungdomsuddannelserne, der også tilbyder en eliteidrætsordning i samarbejde Team Danmark og eliteidrætsklubberne.

Fredericia som eliteidrætskommune

Fredericia Kommune er eliteidrætskommune. Det betyder, at kommunen vælger at fokusere på talentudvikling i samarbejde med eliteidrættens hovedorganisation Team Danmark.

Et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes eliteorganisation Fredericia Eliteidræt, eliteidrætsklubber og uddannelsesinstitutionerne i Fredericia giver unge sportstalenter optimale muligheder for at kombinere idrætsambitioner med en uddannelse.

(Foto: Ole Olsen – Fredericia Kommune )