Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag for ændret anvendelse for et erhvervsområde ved Holstensvej/Strandvejen/Indre Ringvej. Lokalplanområdet er ca. 6 ha og ligger i byzone. Lokalplanen muliggør, at området kan anvendes til erhvervsformål i tilknytning til havnen. Steen Wrist Ørts glæder sig over tiltaget.

Lokalplanen disponerer området i tre delområder. Delområde 1 udlægges til håndtering af gods og trailerparkering til RoRo. Ro/Ro (”Roll on- roll off”) er en form for godstransport, hvor stykgods f.eks. lastbiltrailere lastes og lodses. Delområde 2 udlægges til velfærdbygning, værksted og oplag af løsvarer. Delområde 3 udlægges til grønt område og til regnvandshåndtering.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser der sikrer, at arealerne op til Strandvejen, Indre Ringvej og Holstensvej udformes, så de fremstår som en grøn og oplevelsesrig ankomst til havnen og Fredericia bymidte. 

Disponeringen med delområder medvirker til, at de mest miljøtunge aktiviteter placeres længst væk fra boliger.

Der fastlægges også i lokalplanen bestemmelser for omfang og udseende af nødvendig støjafskærmning i lokalplanens område.

Med planlægningen etableres der ikke nye vejanlæg, idet trafikken til/fra området skal afvikles ad eksisterende veje. 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer, hvorfor der ikke er udarbejdet et kommuneplantillæg.

Udvalgsformand: Der skal være plads til havnedrift, men derfor kan det godt være pænt

“Først ønskede havnen at lave pakhuse. Efter undersøgelser ville de ikke det alligevel, men de vil gerne lave trailerparkering og lignende. Det vil vi gerne hjælpe med at lave en lokalplan for. Vi vil gerne have at det bliver pænt. Det her er en vigtig indfaldsvej for Fredericia”, forklarer Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget.

“Men der skal være plads til at drive havnevirksomhed i Fredericia. Det siger jeg med tung røst i stemmen, at der skal være en havn i Fredericia. Men derfor må det jo godt være en flot indfaldsvej. Det ene udelukker bestemt ikke det andet. Det synes jeg også de kommer med gode bud på her”, fortsætter han.

“Deres bud er et flot støjværn med både noget spil og transparens i. Der er en beplantningsstrategi der er meget spændende. Det bliver rigtig fint dernede, det glæder jeg mig meget til. Nu skal det i høring, det er vi selvfølgelig spændt på. Men alt i alt er det, for mig at se, en meget god løsning”, slår han fast.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer