Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en unik ressource, som danskerne har nydt godt af i generationer. Desværre er det truet af sprøjtegifte, og i de senere år har næsten alle kommuner fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer. Og her er Fredericia Kommune ingen undtagelse.

I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 21 aktive drikkevandsboringer i kommunen. Her er der fundet sprøjtegiftrester i 8 af boringerne svarende til 38 procent – dog ingen over grænseværdien.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et helt nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter deres målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

Se tallene for de øvrige kommuner her.

2021 bliver kedeligt rekordår

Det nye udtræk viser samtidig, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.

Fra 1. januar til 6. september 2021 er der indberettet 1.355 analyser fra aktive drikkevandsboringer rundt om i landet. De indberettede målinger fra årets første 8 måneder bekræfter herved, at 2021 vil slå rekord i flest aktive drikkevandsboringer med pesticidfund.

I alt er der konstateret pesticidfund i 63 pct. af målingerne fra i år, og i 14 pct. af prøverne er grænseværdien overskredet. Og det vækker bekymring i Danmarks Naturfredningsforening.

– De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her. De jorde kan så enten omlægges til økologisk jordbrug eller til natur. Vi er nødt til at bremse tilgangen af stoffer til jorden, som på sigt kan havne i vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

En unik ressource er ved at forsvinde

Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af gift overstiger grænseværdien, er vandet uegnet som drikkevand og ender derfor ikke i vores vandhaner, medmindre vandværkerne er tvunget til at fortynde det forurenede drikkevand.

Men hvis der fortsat bliver fundet mere gift i drikkevandsboringerne, risikerer vi at mindste en helt unik ressource, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke længere kan levere rent drikkevand til alle danskere, uden at det kemisk skal renses, før det sendes ud i vandhanen. Det er en helt unik dansk ressource, vi er i gang med at sætte over styr. Det må ikke ske. Det burde også være indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på vores grundvand, siger Maria Reumert Gjerding.

FAKTA: Sådan er opgørelsen lavet

• Tallene fra 2016-2019 er taget fra den årlige opgørelse fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

• GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

• Danmarks Naturfredningsforening har d. 6. september 2021 foretaget et dataudtræk fra databasen Jupiter, som GEUS bruger til sine opgørelser. Her har Danmarks Naturfredningsforening indhentet tallene fra 2020 og de første 8 måneder af 2021.

• Læs mere om opgørelsen her.

FAKTA: Fundandele i aktive vandværksboringer

KildeAntal boringerAntal fund>0,1µg/lAndel fund i %> 0,1 µg/l i %
2021 DN**, 8 måneder135585519463,114,3
2021 DN*, 4 måneder5723316757,911,7
2020, DN173790020851,812
2019, GEUS2494113031745,312,7
2018, GEUS2556104328440,811,1
2017, GEUS278181520529,37,4
2016, GEUS18424655325,22,9

Tabel: Fundandele i aktive vandværksboringer, data fra GEUS og fra Danmarks Naturfredningsforening. DN** dækker en 8 måneders periode fra d. 1. januar til d. 6. september 2021. * udtrækket dækker en 4 måneders periode fra d. 1. januar til d. 4. maj 2021. Et retrospektivt skema.

FAKTA: Her er der fundet giftrester i Fredericia Kommune siden 2016:

• Skærbækværkets Vandværk, Ørsted A/S

• Børup Vandværk

• TREFOR, Kongsted Vandværk, Fredericia