Den kritisk truede bjerggorilla har det bedre. Nye tal offentliggjort i dag viser en markant fremgang i bestanden. Nu findes der over 1.000 bjerggorillaer i verden.

Bjerggorillaerne lever i dag kun to steder i verden. Den største bestand lever i Virunga, som ligger i grænseområdet mellem DR Congo, Uganda og Rwanda. Denne bestand er blevet optalt på ny, og resultatet er særdeles opløftende: Bestanden er steget til 604 gorillaer. Virunga-bestanden blev sidste gang optalt i 2010. Dengang lød tallet på 480 individer.

Det bringer det samlede antal af bjerggorillaer i verden op på 1.004 individer. Det tidligere estimat lød på 880 individer. Dermed er bjerggorillaen den eneste af de store menneskeaber, som anslås at være i fremgang.

Tællingen er foretaget af the Greater Virunga Transboundary Collaboration i samarbejde med blandt andre WWF og International Gorilla Conservation Programme.

”Det her er en fabelagtig god nyhed. Men det er ikke sket af sig selv – det har krævet en stor, langvarig indsats for at beskytte de sidste bjerggorillaer og deres levesteder. Det viser, hvad vi er i stand til at udrette, når NGO’er, regeringer og lokalsamfund arbejder sammen. Slaget er dog ikke vundet endnu,” understreger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg og tilføjer:

”De her fantastiske væsener er stadig truet fra flere sider. Deres skove bliver fældet, de bliver fanget i krybskytters snarer, de er i større og større fare for at blive smittet med sygdomme overført fra mennesker – og endelig er der klimaforandringerne. Selvom vi her i WWF i dag skåler for de nye tal, skal vi huske på, at der stadig er tale om en lillebitte bestand, hvor tabet af hver eneste gorilla tæller.”

I løbet af undersøgelserne indsamlede feltarbejdere flere end 380 snarer, som krybskytter havde sat ud for at fange antiloper, men som også kan slå gorillaer ihjel. I en af snarerne fandt feltarbejderne netop en død bjerggorilla.

Der går 5-10 år mellem hver gorillaoptælling. Det er nemlig et omfattende arbejde at tælle gorillaer. Det foregår ved, at flere hold af feltarbejdere systematisk trimmer skoven for gorilla-spor og reder. Feltarbejderne indsamler afførings-prøver fra hver eneste friske rede, de finder. Prøverne bliver så DNA-analyseret for at sikre, at der er tale om forskellige individer.

Den anden bestand af bjerggorillaer, som lever i Bwindi i Uganda, er anslået til at rumme 400 gorillaer. Lige nu er en ny optælling af denne bestand i gang, og resultaterne forventes i slutningen af 2019.

WWF har i årtier kæmpet for at bevare bjerggorillaerne. Indsatserne indebærer bl.a.:

  • At støtte optællingen af bjerggorillaer, som lige nu foregår i Bwindi, Uganda.
  • At give krybskytterne en anden levevej, så de ikke er afhængige af, at måtte jage og sælge truede dyr.
  • At reducere den ulovlige produktion af og handel med tømmer og trækul, så bjerggorillaens levesteder kan bevares.
  • At støtte anlæggelse af te-plantager, som bjerggorillaerne ikke bryder sig om at gå i. Dermed skaber vi en buffer-zone mellem mennesker og bjerggorillaer, som er vigtig i kampen for at undgå overførsel af sygdom fra mennesker til bjerggorilla. Samtidig giver det lokalsamfundet en indtægtskilde.
  • At støtte udvikling af lokal økoturisme, som gør bevarelsen af bjerggorillaen til en værdifuld del af lokalindtægten.