Dagplejen i Middelfart Kommune har nu ændret reglerne for samvær mellem dyr og børn i dagplejehjem efter en række henvendelser fra forældre og dagplejere. 1. marts trådte en politik i kraft, som skulle imødekomme et behov for flere husdyrfri dagplejehjem, som er meget efterspurgt hos nye forældre. Politikken for husdyr i dagplejen mødte dog modstand hos de forældre og dagplejere, hvor børn og dyr allerede fungerer godt sammen. Det har dagplejeledelsen lyttet til, og har nu udmeldt en ny politik gældende fra 1. maj 2016.

Middelfart Kommunale Dagpleje tog 1. marts 2016 en ny politik for husdyr i dagplejen i brug, som havde til formål at efterkomme en stor efterspørgsel på husdyrfri dagplejehjem. Politikken lagde sig op ad lignende politikker i andre kommuner, hvor dyr og børn er adskilt i dagplejens åbningstid, og var godkendt i dagplejens MED-udvalg. Alligevel mødte den nye politik stor modstand fra nogle forældre og dagplejere.

Leder af Dagplejen Mette Riis forklarer:

“Børn og dyr kan have meget glæde af hinanden, men vi har i stigende grad oplevet at nye forældre ønsker en dagplejeplads, hvor børnene ikke er sammen med husdyr. Det behov forsøgte vi at opfylde med en strammere politik på området, som desværre kom til at gå udover de dagplejere, hvor børn og forældre er glade for dyrene. Vi har lyttet til kritikken, og på den baggrund lavet en mere lempelig politik, som både opfylder behov om dyrevenlige hjem, dyrefri hjem og allergivenlige hjem. Det håber vi bliver taget godt imod.”

Om politikken

Politikken for husdyr i Dagplejen i Middelfart Kommune vil være gældende fra 1. maj 2016.

Politikken beskriver, at Dagplejen har brug for følgende typer af dagplejehjem, for at dække forældreefterspørgslen:

1. Dyrevenlige dagplejehjem, hvor dyr og børn må være sammen under kontrollerede forhold.

2. Dyrefri dagplejehjem, hvor der gerne må være dyr i hjemmet, men de skal være adskilt fra børnene i åbningstiden.

3. Allergivenlige dagplejehjem, hvor der ikke er dyr i hjemmet.

Dagplejen vil regulere antallet af hjem med dyr ved, at dagplejere skal ansøge om at anskaffe dyr, og ved at dagplejeledelsen har fokus på at rekruttere flere allergivenlige dagplejehjem, som der er stor efterspørgsel på.