Med byrådets vision i hånden har Social- og Omsorgsudvalget formuleret politiske mål for kommunens fremtidige hjælp til borgere med handicap, sindslidelser eller misbrugsproblematikker.

Hjørnestenen i de politiske mål er, at tilbyde en indsats, som giver størst mulig værdi for borgerne, inden for de rammer, der mulige. Målene tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for den enkelte borger, og på det som borgeren kan og vil.

”Vi har i processen fået input fra borgere, som i dag får hjælp fra kommunen og fra deres pårørende. Det har været vigtigt for os, at målene er rettet direkte mod de borgere, som er i målgruppen. Derfor har vi valgt en du-form i formulering af målene.” siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

De politiske mål har fire temaer: Det gode med dig, Samarbejdet med dit netværk, Fællesskaber, samt Forebyggelse og sundhed.

”Målene skaber en god ramme om den positive forandring, som vi ønsker for borgerne. Vi vil arbejde på, at alle borgere bliver mødt med en ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på, hvad den enkelte kan og vil. Vores væsentligste opgave er at arbejde sammen med borgerne om deres motivation for at opnå et for dem meningsfuldt og selvstændigt liv.” siger Voksenservicechef Rolf Dalsgaard Johansen.

Målene er lavet for, at borgere og Voksenservice kan afstemme forventninger til hinanden. Målene skal også fungere som en rettesnor i samarbejdet med f.eks. borgerens netværk, frivillige foreninger, Handicaprådet og Udsatterådet, andre fagafdelinger i kommunen og private virksomheder.

”Nu, hvor de politiske mål er godkendt, vil vi gå i gang med at omsætte dem til konkrete handlinger i Voksenservice. Det vil vi gøre i samarbejde med bl.a. medarbejderne i Voksenservice og borger- og netværksråd.”, fortæller Voksenservicechef Rolf Dalsgaard Johansen.

De politiske mål gælder for 2016 og 2017. Social- og Omsorgsudvalget vil i slutningen af 2016 blive præsenteret for en midtvejsevaluering af, hvordan det går med implementeringen af de politiske mål og de konkrete handlinger for Voksenservice.

Fakta
De nye politiske mål

•Voksenservice har fokus på at give dig en tidlig forebyggende indsats. I samarbejdet med dig sætter vi fokus på drømme, muligheder og udvikling.
•Du skal mærke, at samarbejdet tager afsæt i det, der er vigtigt for dig.
•Du skal møde kompetente og åbne medarbejdere, som respekterer dig og dine behov og grænser.
•Voksenservice vil arbejde med at styrke maddannelse – det handler både om måltidet og om den oplevelse du kan få ved at spise og nyde mad sammen med andre.
•Voksenservice vil støtte dig i at skabe relationer til andre end personalet.
•Voksenservice indgår aktivt i samarbejdet med borger- og netværksråd.
•Du bestemmer, hvor meget dine pårørende skal være med i samarbejdet – men de kan altid få en generel information og vejledning i Voksenservice.
•Voksenservice skal have et godt og løbende samarbejde med frivillige organisationer.
•Voksenservice skal arbejde med at synliggøre eksisterende aktiviteter i kommunen, som er relevante for dig.
•Voksenservice vil i samarbejde med dig gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger.