Fredag den 1. oktober tages tre nye offentlige toiletter i brug i Borchs Gård i Kolding midtby. Toiletterne er placeret i smøgen mellem Borchs Gård og Helligkorsgade i bygningen, som senest har huset en skrædderforretning.

Under den omfattende restaurering af Borchs Gård har værdigt trængende været henvist til en midlertidig toiletvogn i den historiske baggård. Men nu er de nye faciliteter klar til at blive taget i brug, og toiletvognen er fjernet.

”Tidligere hørte vi jævnligt, at folk ikke brød sig om at bruge vores gamle toiletter i Borchs Gård, fordi de virkede lidt snuskede. Nu får vi nogle moderne toiletter i materialer, som er lette at rengøre og vedligeholde,” fortæller landskabsarkitekt Thomas Thinghuus, Kolding Kommune.

De nye toiletter er alle handicapvenlige, og der er lavet en ledelinje i belægningen fra Knudepunktet (tidligere kendt som Tombolapladsen) til et af toiletterne, så blinde og svagtseende lettere kan finde vej.

Toiletterne er gratis at benytte i tidsrummet kl. 06-21.30 hver dag. I de sene aften- og nattetimer vil toiletterne være aflåste for at forebygge hærværk.

Når det vandskurede murværk på toiletbygningen er tørt, bliver murene malet i samme farve som resten af ejendommen.

Resterende opgaver i Borchs Gård

De 100 parkeringspladser i Borchs Gård er for længst taget i brug, og inden skolernes efterårsferie bliver der sat bænke og skraldespande op i den historiske gård.

”Vi færdiggør også de områder med en lidt løsere belægning, som ikke har været så rare at færdes på. Her har belægningen nu sat sig så meget, at vi kan feje alle de resterende løse småsten bort, så belægningen bliver flot og mere fast at færdes på,” forklarer Thomas Thinghuus.

I slutningen af oktober måneder bliver der plantet træer og buske i Borchs Gård. Herefter mangler der kun at blive sat elladere op ved p-pladserne til elbiler, ligesom der skal montreres affaldsstativer til affald fra de omkringboende forretninger og private.