By- og Planudvalget i Fredericia Byråd har på deres møde i sidste uge nikket til en række nye lokalplansforslag og dispensationer. Blandt andet kan 141 nye boliger se dagens lys omkring IBC og VUC, ligesom der bliver 8 attraktive boliger ved Gl. Færgevej.

Det var en veltilfreds formand for By- og Planudvalget, som Fredericia AVISEN fangede på telefonen. På hans dagsorden fra sidste uge var en række tiltag, der ifølge formanden selv er til stor gavn for Fredericia og byens fremtidige udvikling.

Meget attraktive boliger på Gl. Færgevej

På Gl. Færgevej 43 kommer der til at ske forandringer. I forbindelse med Kommuneplan 2017 indsendte ejeren af Gl. Færgevej 43 et ønske om at få ejendommen udlagt til boligformål. Dette blev der givet afslag på, da det tidsmæssigt ikke ville have været muligt at gennemføre den nødvendige proces i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Efter vedtagelsen af kommuneplanen søgte ejeren på ny – og har nu fået tilladelse.

“Sagen går egentlig på to dele. Der ligger en bevaringsværdig gård i området. Og der skal vi være sindet til at lade det omdanne – og det er vi faktisk. Ejeren vil gerne noget andet her, og vi er ikke interesserede i at opretholde gården bare for at opretholde den. Vi er udfordret af, at vi mangler boliger som dem der foreslås, så det er et godt projekt”, forklarer Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts og fortsætter:

“I Fredericia er vi udfordret af, at mange af de fede steder at bo, der er det omfattet af kystbeskyttelseslinjer og andet. Der er rigtig mange regler. Havde der ikke været en gård i forvejen, så kunne det ikke lade sig gøre, men fordi de kan bygge på aftrykkene af eksisterende byggeri, så bliver dette projekt en realitet”.

Opdaterede lokalplaner i Nordbyen

Som et led i budgetprocessen for 2019 blev der afsat midler til, at forvaltningen kunne gennemgå områder af Fredericia, hvor lokalplanerne synes at være utidssvarende. Dette har man nu gjort, og med en ny lokalplan for et område i Nordbyen bliver der nu mere frihed i forhold til indkørsler og bygningerne tæt på skel.

“I forbindelse med budget 2019 satte vi penge af til at kigge på lokalplaner der måske var outdated. Der har de været ude området og set på realiteten i forhold til lokalplanen. Der er sket meget siden, så nu har vi præsenteret et nyt forslag”, fortæller udvalgsformanden.

“I langt de fleste områder må man bygge helt til skel, i det her område er der en grænse på 5 meter, og det giver en udfordring for mange af dem der bor i området. Det har vi valgt at ophæve, så området får de muligheder vi ser mange andre steder i kommunen”, forklarer Wrist

Nye retningslinjer i Stjernekvarteret

Lokalplanområdet omfatter store dele af Stjernekvarteret. Lokalplanen har to overordnede spor: Dels sætter lokalplanen rammerne for tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) på fire matrikler i kvarteret, dels aflyses den eksisterende byplan (en deklaration fra slut 1960’erne), der regulerer parcelhuskvarteret i dag, og afløses af lokalplanens nye og mere moderne bestemmelser.

“Det er et område der startede med, at en person har købt et skolehjem med bygninger forskellige steder i stjernekvarteret. Han vil gerne have lov til at lave rækkehuse i en god kvalitet”, forklarer Steen og fortsætter:

“Der ligger i deklaration i området, der umuliggør det. I stedet for at vi laver en lokalplan for de tre, så gør vi det for hele området. Det gør vi, fordi der også er andre der har udfordringer med netop denne deklaration”.

141 boliger på vej nær uddannelsesinstitutioner

I området omkring Mosegårdsvej kan man se frem til, at der kommer flere boliger i området. En dispensation er givet, således at der bliver mulighed for en trafikafledningsvej ind i det nye boligområde, samt at bygningerne må placeres en smule anderledes på grunden.

Arkitekt firmaet Luplau og Poulsen har søgt om tilladelse til opførelse af 141 boliger på ejendommen beliggende Mosegårdsvej 5.

Bebyggelsen varierer fra 2 til 4 etager og organiseret i 3 områder med hver sin identitet.Nord for Mosegårdsvej og øst for Jomfruskoven placeres 3 punkthuse i 4 etager med delevenlige boliger på ca. 60 m².

På den åbne grønning i midten af området placeres 5 større punkthuse i 4 etager med boliger i varierende størrelser fra ca. 74 – 93 m². Disse orienterer sig ud mod det store grønne fællesareal med legeplads, træer, dam og plads til aktivitet og ophold. I den sydlige del af området placeres 16 rækkehuse på 108 m². Boligerne orienterer sig forskelligt på grunden, men har alle deres primære udeophold mod syd og vest.

Steen Wrist Ørts har oplevet, at man er utilfredse med højden på byggeriet, og kritiserer udvalget for at have givet dispensation her – og det er ikke tilfældet, forklarer han.

“Vi har givet dispensation til en række mindre ændringer, der ikke omhandler højden. Det er vigtigt for mig at sige, at højden ikke er en del af dispensationen, for det ville have krævet en helt ny lokalplan. Højden på byggeriet passer med det tilladte i den eksisterende lokalplan”, lyder det fra Wrist.

“Det her projekt giver mange muligheder. Med en række nye boliger, hvor en del af dem bliver ungdomsvenlige boliger. Det giver da super god mening, at man placerer det her tæt på flere af byens uddannelsesinstitutioner”, fortsætter han.

https://www.facebook.com/Fredericiavinhandel/

1 KOMMENTAR

Leave a Reply