Fra 1. januar får både Madsby Legepark og Den historiske Miniby nye ledere.

Madsby Legepark og Den historiske Miniby blev i 2015 lagt ind under Fredericia Idrætscenter (FIC). Da både leder af Madsby Legepark og projektleder af Den historiske Miniby går på pension, skal organisationen nu trimmes, så ressourcerne bliver fordelt hensigtsmæssigt.

Poul Bang-Nielsen, der er daglig leder af Madsby Legepark og Den historiske Miniby, går på pension den 1. januar. Det samme gør projektleder for Den historiske Miniby, Mogens Stobberup, en måned senere – altså med udgangen af januar 2018.

”For at udnytte ressourcerne optimalt har vi besluttet at nedlægge Poul Bang-Nielsens stilling og fordele hans ansvarsområder på den nuværende organisation. Samtidigt bliver Den historiske Miniby et selvstændigt område, hvor lederen refererer direkte til mig”, fortæller centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen.

Leder af Sport og Leg i FIC, Lars Landry Lynge, får udvidet sit ansvarsområde, idet han får det overordnede ledelsesansvar for legeparkens drift og udvikling af service, events og arrangementer i samarbejde med teamleder Kim Ekstrøm.

Derudover får Christian Ratenburg udvidet sit ansvarsområde for Energi- og Bygningsvedligeholdelsen, så det nu også dækker bygningerne i Madsby Legepark og minibyen. Opgaverne bliver løst i tæt samarbejde med kommunens Ejendomscenter.

Jens Christian-Jensen får ansvaret for et nyt selvstændigt område – nemlig pleje og drift af Madsbyparkens naturområder, legepladserne, træningsbanerne ved FIC og Monjasa Park samt drift og vedligehold af køretøjer og maskiner. Groundsman Jørn Jensen vil fortsat være den, der varetager den gode pleje af Monjasa Park og træningsbanerne.

Ny daglig leder af Den historiske Miniby bliver Kent Jensen, der skal være ansvarlig for den daglige drift og arrangementer i Den historiske Miniby. Opgaverne bliver løst i tæt samarbejde med Danske Seniorer Fredericia.