En række nye initiativer skal være med til at forebygge og bekæmpe snyd ved prøverne på de gymnasiale uddannelser. Initiativerne skal hjælpe gymnasierne gennem oplysningsmaterialer, anbefalinger og deling af de bedste erfaringer i forhold til at bekæmpe snyd.

Undervisningsminister Merete Riisager er nu klar med en række yderligere initiativer mod snyd. Initiativerne omfatter blandt andet bedre videndeling blandt gymnasierne om webfiltrering, anbefalinger til lokale retningslinjer for prøveafholdelse og oplysningsmateriale til eleverne om snyd. Derudover følger en hjemmeside om snyd med blandt andet anbefalinger om brug af eksamensvagter til institutionerne. Endelig bliver der udarbejdet en oversigt over de hjælpemidler, der må bruges til hver prøve.

En række af initiativerne skal udvikles i samarbejde med gymnasiesektoren, så de bliver så brugbare som muligt for gymnasierne. I den forbindelse vil undervisningsministeren nedsætte et brugerpanel af erfarne praktikere fra gymnasieverdenen, der skal være med til at kvalificere initiativerne.

Det er planen, at initiativerne skal være klar til brug for skolerne inden prøverne i sommeren 2019.

Tidligere på året besluttede gymnasieforligskredsen at afsætte midler til udviklingen af et monitoreringsværktøj, der kan dokumentere handlinger, som eksaminanden foretager på sin computer under prøven. På den måde får gymnasierne hjælp til at afsløre og dokumentere snyd.