Kulturregion Trekantområdet har netop fordelt over en million kroner til spændende kulturprojekter. Der var både kendte og helt nye projekter blandt modtagerne.

Festivaler bliver en vigtig drivkraft for udvikling af Trekantområdet som kulturel metropol.

I hvert fald hvis man skal dømme efter de projekter, der netop har fået støtte fra den regionale kulturaftales åbne pulje.

Blandt modtagerne er nemlig både en jazzfestival, en musikfestival for unge, en kunstfestival, en festival for heavy metal samt en festival med videnskabeligt perspektiv.

– Vi er gået efter projekter, der kan være med til at skabe synlighed og attraktivitet for Trekantområdet. Samtidig vurderer vi, at de valgte projekter kan tiltrække et publikum på tværs af Trekantområdet og understøtte vores vision om at synliggøre Trekantområdet som en kulturmetropol, siger Lars Ejby der er formand for den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet.

Netop stor synlighed er en væsentlig årsag til, at projektet Murens Minder er blandt modtagerne. Det er et historisk event-show i forbindelse med 750 året for grundlæggelsen af. Derudover er Murens Minder med til at skabe og udvikle forbindelser i kulturlivet, idet event laves i samarbejde med Det Kongelige Teater og Sønderjyllands Symfoniorkester.

Det samme gør sig også gældende for projektet REALITY:CHEK. Det er en ny festivalbegivenhed, der sætter fokus på teknologi, sundhed og natur i et underholdende og videnskabeligt perspektiv. Selv om begivenheden får hovedscene i Vejle, skabes den i et samarbejde mellem CPH:DOX og aktører i Trekantområdet.

– Det er vigtigt, at vi giver vores kulturelle entreprenører muligheden for at mødes og skabe noget sammen og samtidig øge de nationale samarbejdspartneres kendskab til Trekantområdet. Det er alt sammen med til at skabe et rigt og mangfoldigt kulturliv til glæde for vores borgere, forklarer Lars Ejby.

Kulturaftalens åbne pulje er et led i kommunernes aftale med kulturministeriet. Èn gang om året deler Kulturregion Trekantområdet penge ud fra puljen til kulturelle projekter i området. Det er en politisk styregruppe bestående af ét medlem fra hver af de 7 kommuner i Trekantområdet – som udgangspunkt kulturudvalgsformanden – der har den overordnede beslutningskompetence.

FAKTA:
Følgende projekter har fået støtte:
Jazz i Trekanten
Jazz i Trekanten har søgt om tilskud til deres jazzfestival, til projektet Ung Jazz samt til formidling af kendskabet til jazzaktiviteter gennem hele året i Trekantområdet. Projektet er støttet med 300.000 kr. i 2018 og 300.000 kr. i 2019.
Det Gyldne Liv Festival
”Det Gyldne Liv Festival” er en musikfestival skabt af unge sammen med Råværket i Kolding. Festivalen varer tre dage og rummer koncerter, workshops og graffitikunst. Festivalen er drevet af 50 frivillige unge mennesker, der på kryds og tværs af Danmark finder sammen omkring et kulturelt projekt. Projektet er støttet med 42.000kr. i 2018.
PLATFORM Kunstfestival
PLATFORM kunstfestival er en nystartet festival skabt af unge. Den foregår på toppen af et parkeringshus i Kolding og kombinerer talks, samtidskunst, workshops og musik. Målsætningen er at skabe en ny festival for unge, med kunst som omdrejningspunktet. Bag festivalen står foreningen Kundst. Projektet er støttet med 75.000 kr.
Metal Magic – part XI
Metal Magic er en festival med fokus på Metal-genren. Efter en vellykket flytning af festivalen til Dronningepladsen ved Fredericia Idrætscenter i 2017 ønsker foreningen at videreudvikle festivalen i de nye omgivelser. Det er Foreningen Metal Magic, der står bag. Projektet har opnået en støtte på 50.000 kr.
REALITY:CHECK
’REALITY:CHECK’ er en ny festivalbegivenhed med hovedscene i Vejle skabt i samarbejde mellem CPH:DOX og aktører i Trekantområdet, der sætter fokus på sundhed, teknologi og natur i et underholdende og videnskabeligt perspektiv gennem talks, events og aktuelle dokumentarfilm. Projektet er bevilliget 80.000 kr.
Murenes Minder
”Murenes Minder” er et historisk event-show, som markerer og dramatiserer 750 året for grundlæggelsen af Koldinghus og Kolding. Med lys, projiceringer og effekter på Koldinghus’ mure fortælles slottes historie og operasangere fra Det Kongelige Teater og musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester understøtter fortællingen og skaber en medrivende stemning. Ansøger er Museet på Koldinghus. Projektet har fået tilsagn om 150.000 kr.