Når der skal forhandles budget for en hel kommune er der nok at holde styr på. Det kan være svært, men to af de ‘nye’ i Fredericia Byråd, Tina Horne og Anette Hyre-Jensen, har følt sig bedre klædt på denne gang.

Hvordan har det været for to nye at være en del af den her budgetproces?

“Det har været en rigtig god proces denne gang. Vi blev præsenteret for en masse analyser, og efterfølgende kom mulighedskataloget, hvor vi kunne se analyserne udfoldet. Undervejs fik vi mulighed for at stille spørgsmål, inden vi tog det med hjem i grupperne for at diskutere videre. Så var der hele høringsprocessen, det har været en god proces. Jeg synes borgerne har leveret varen. Så vi har virkeligheden været med i processen i år”, svarede Anette Hyre-Jensen.

“Det har været meget mere inddragende og klædt os på til at forholde os til de mulige konsekvenser, og hvad vores beslutning i sidste ende betyder”, supplerede Tina Horne.

Hvordan påvirker de mange høringssvar jer?

“Jeg bliver så stolt. Jeg bliver helt rørt og tænker ‘yes, det fungerer’. I mit civile erhverv oplever jeg meget, at det der politik er langt væk. Men nu som politiker oplever jeg, at vi godt kan nå den menige borger”, svarede Tina Horne, inden Anette Hyre-Jensen fulgte op:

“Vi møder folk til dagligt på gaden, men det er noget andet at se problemerne på skrift. Nogle ting vidste vi ikke, og den viden får vi lige pludselig fra borgerne, det er jo en gave. Det giver også os muligheden for selv at stille spørgsmålet videre”.

“Chancen for at vi ved hvad der sker er lig 0. Nogen skal klæde os på”, supplerede Horne.

Hvordan har det været, at være en del af en stor gruppe?

“Spændende. Specielt de gamle har en enorm viden, som vi kan drage til nytte”, siger Tina Horne.

“Selvom vi har været igang i nu to år, så er vi stadig nye. Vi lærer hver eneste dag, og den her proces har om nogen været lærerig og har givet os indsigt. Det har også været meget bredt, for normalt sidder vi og beskæftiger os med vores udvalg. Det her er noget helt andet, hvor man pludselig er med over hele kammen, det har været fantastisk”, lød det videre fra Anette Hyre-Jensen.

https://kanalbyen.dk/