Fremover skal svære sociale udfordringer i Danmark blandt andet løses ved, at aktører med viden og kompetencer inddrages tidligt og herefter indgår i brede partnerskaber for at løse problemerne på nye og bedre måder.

Udfordringerne kan fx være de titusindvis af udsatte og sårbare unge med svære livsbetingelser, der står uden job og uddannelse. Eller problemerne med hjælpen til mennesker med psykiske lidelser, der samtidig har et misbrug. Det er udfordringer, som har været forsøgt løst ad de traditionelle veje i mange år uden, at tidligere forsøg har gjort op med problemerne.

Bedre forløsning af civilsamfundets potentiale

Arbejdsgruppen præsenterer samtidig en række anbefalinger til, hvordan man i højere grad kan forløse civilsamfundets potentiale til gavn for borgere i udsatte og sårbare positioner.

Blandt andet med forslag til, hvordan man sikrer en mere holdbar finansiering af civilsamfundets sociale arbejde, hvordan man gennem lokale partnerskaber kan sikre større inklusion af borgere i udsatte positioner i det frivillige arbejde og hvordan man gennem øget samarbejde kan modarbejde ensomhed.

Anbefalingerne præsenteres i dag for regeringen og Folketingets partier og offentliggøres her. https://frivilligraadet.dk/civilsamfundsstrategi

Det siger arbejdsgruppens medlemmer:

– Vi i Frivilligrådet er stolte af at være i spidsen for en stærk og enig arbejdsgruppe. Vi peger i samlet flok på de indsatser, der må prioriteres, hvis vi skal skabe de bedste rammer for vores allesammens civilsamfund. Vi glæder os til at præsentere en strategi, der lægger op til at dyrke potentialet i partnerskaber på tværs af sektorer og sikre en finansieringsmodel, der understøtter organisationernes vigtige arbejde – også på den lange bane, siger Jens Maibom, næstformand for Frivilligrådet.

– Fremtidens komplekse udfordringer kræver, at vi løfter i fællesskab. Vi så det, da Danmark lukkede ned, og lokale aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og kommune stod sammen for at styrke de lokale fællesskaber på afstand og mindske ensomhed og isolation. Med en ny model for lokale og nationale partnerskaber kan vi skabe nye muligheder for fællesskabets handlekraft, siger Tina Andersen Messauodi, bestyrelsesmedlem i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).

– Med de nye anbefalinger er der sat en tyk streg under at civilsamfundsorganisationerne fremover skal finansieres på en ny, mere kontinuerlig og mere transparent måde. Nu er næste skridt at anbefalingerne følges op af politisk handling, så vi sammen får sat en ny retning for samarbejdet med og rammerne for civilsamfundet efter satspuljen til gavn for landets sårbare og udsatte borgere, siger Kira West, formand for Civilsamfundets Brancheforening.

– Jeg er glad for, at vi præsenterer en ny model for, hvordan vi gennem samarbejde kan løse nogle af de svære sociale problemer som blandt andet mennesker med handicap møder. Samtidig er jeg glad for, at vi sætter mere fokus på ensomhedsspørgsmålet. Vi skal have knækket kurven og gjort op med ensomheden i Danmark, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

– I Rådet for Socialt Udsatte er vi optagede af, at der tages hånd om de allermest udsatte grupper i samfundet. Vores erfaring er, at civilsamfundet når ud til nogle borgere, som det offentlige system ikke når. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi kan præsentere en model, der både baner vejen for nyskabende udvikling af civilsamfundets arbejde og samtidig giver mere stabile økonomiske arbejdsvilkår for organisationerne, siger Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Fakta

Tilblivelsen af anbefalinger til en civilsamfundsstrategi blev besluttet af Folketingets parter ifm. Aftalen om Reserven til foranstaltninger på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 24. november 2020. Der blev ifm. aftalen nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle anbefalingerne.

Arbejdsgruppen består af Frivilligrådet, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte.