Justitsministeriet har fra Rigspolitiet modtaget nye oplysninger om, at der er fundet yderligere, alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager. På den baggrund har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte. Det vil indtil videre gælde i 2 måneder indtil den 18. oktober 2019, og de 2 måneder skal bruges til at undersøge fejlene og finde ud af, hvad det giver anledning til.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

“Der er gang på gang kommet nye oplysninger frem i teledata-sagen. Det rokker ved vores tillid til retssystemet. På baggrund af de nye, alvorlige oplysninger har rigsadvokaten nu besluttet at trække i håndbremsen, så teleoplysninger indtil videre ikke anvendes i retten som bevis på, at tiltalte er skyldig, eller som grundlag for varetægtsfængsling. Det synes jeg er en rigtig og nødvendig beslutning.

Justitsministeren har orienteret Retsudvalget om den nye udvikling i teledata-sagen ved følgende brev:

http://www.fretri.dk/