Flertal bestående af regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det betyder at der skal være enighed om sex, uanset om man har modsat sig eller ej.

Hvordan det konkret skal vurderes om man har samtykket, har partierne forsøgt at definere i et aftalepapir, men bevisbyrden skal løftes af anklagemyndigheden. I dag karakteriserer man en voldtægt, hvis gerningsmanden har brugt vold eller trusler om vold eller hvis ofret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig. Partierne vil ændre på loven, da de mener at det i dag ikke nødvendigvis vil være voldtægt, hvis man siger nej til sex.

Justitsminister Nick Hækkerup siger, at han er meget glad for at der er enighed med en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, og at der er tale om et af de vigtigste slag for ligestillingen i Danmark i lang tid:

»Voldtægtsofre skal have en langt bedre retsbeskyttelse, end de har i dag. Nu sikrer vi, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Vi skal have ændret samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en milepæl i den indsats«.

Karina Lorentzen (SF) mener at det er historisk, men at efterforskningen også skal følge med. Derfor skal der være særlige efterforskningsenheder i politiet, som skal sikre at samtykkeloven virker ude i virkeligheden.

»SF og jeg selv har kæmpet med næb og kløer for det her, siden vi præsenterede ideen i 2008, og nu kan vi endelig levere den. Det er ganske enkelt historisk«, udtaler hun.

Rosa Lund (EL) er også begejstret for den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning:

»Det her er en fantastisk dag, for nu får vi en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der yder retfærdighed over for de alt for mange ofre for voldtægt. Endelig sker det. Nu slår vi det fuldstændig entydigt fast. Alle bestemmer over deres egen krop. Kun ja betyder ja. Jeg har snakket med så mange voldtægtsofre de seneste år, som modigt har stillet sig frem i offentligheden og fortalt deres historie. Det her er deres sejr. Budskabet til dem i dag er, at I ikke har kæmpet forgæves«.

Kristian Hegaard (RV) mener, at man skriver dansk retshistorie:

»Vi skriver i dag dansk retshistorie. Nu slår vi fast, at et samleje kun er et samleje, hvis begge parter er med på den. Hvert år udsættes 6.000-24.000 for seksuelle overgreb. Kun omkring 1.000 anmeldes, og langt færre falder der dom for. Det vidner om en helt katastrofal retssikkerhed for voldtægtsofrene. Jeg tror, vi om 10 år vil se tilbage på den nuværende lov, som vi i dag ser på revselsretten og spørge os selv: hvorfor ændrede vi ikke det her noget før?«.

Partierne er enige om, at en voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke vil få betydning for, hvordan voldtægtssager bliver vurderet og håndteret af politiet, anklagemyndigheden og domstolene, men at den vil også bidrage til en generel holdningsændring i samfundet. Det er deres opfattelse at den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse øger fokus på respekten for andre menneskers grænser og frihed samt retten til at bestemme over egen krop. Det vil fortsat være anklageren, der skal løfte bevisbyrden, og spørgsmålet om samtykke skal vurderes objektivt ud fra sagens konkrete omstændigheder.

Justitsministeren vil fremsætte et lovforslag om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse til oktober.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer