Det er ingen hemmelighed, at der er forskel på kvinder og mænd. Mens begge køn er enige i, at kontrol og jalousi ødelægger parforholdet, stopper konsensus her. Det viser befolkningsundersøgelsen, som er foretaget blandt 2.000 danskere af YouGov på vegne af Danske Spil. Kønnene har nemlig forskellige syn på, hvilke udfordringer, der er størst i parforholdet.

Hvor kvinderne mener, at et parforholds deroute skyldes mere praktiske elementer, som at manden ikke har styr på økonomien eller ikke hjælper til med de huslige pligter, vægter mændene andre ting. Her kan for meget planlægning eller for lidt sex være dræbende for gnisten.

I en ny kampagne har Keno foretaget et eksperiment, der skal afdække parforholdets dynamikker, når det kommer til drømme, og hvad der sker i parforholdet, når den ene part vinder en uventet gevinst på en million.

Drømme: Mænd styres af følelser og kvinder er fornuftige

I eksperimentet fortæller en række udvalgte mænd, hvad deres største drøm er, hvis de vinder en million og helt selv kan bestemme, hvad den skal bruges til. Mændenes koner bliver sat i et rum med en løgnedetektor, en million kroner i kontanter og en forhørsleder.

Eksperimentet viser, at kvinderne bliver overraskede over mændenes drømme om fx at bestige et bjerg eller at købe en sportsvogn. Og efter overraskelsen er kvinderne hurtige til at skyde mændenes drømme ned og i stedet erstatte dem med ”fælles” drømme, som udspringer af kvindernes drøm – fx kirkebryllup og nyt køkken. Herefter begynder forhørslederen i samarbejde med en løgnedetektorekspert at få en afklaring på, hvor stor en del af de 1.000.000 kr., manden må få lov til at råde over, hvis han vinder en million i Keno.

Flere af kvinderne afviser helt, at mændene selv må bestemme, mens enkelte kommer frem til, at manden må beholde en mindre sum penge.

Ifølge kønssociolog Cecilie Nørgaard, er der en tydelig forklaring på, at mænd og kvinders drømme er forskellige.

”Der er forskel på, hvad mænd og kvinder drømmer om. Når vi ser, at nogle mænd drømmer om motorcykler, og nogle kvinder drømmer om kirkebryllupper, er det bundet op på stereotype forestillinger om køn i vores kultur, som vi har lært helt fra barnsben i forhold til, hvad det betyder at være mand og kvinde. Her lever mændene op til traditionelle forestillinger om, at det er maskulint at være stærk og handlekraftig, mens kvinderne lever op til forestillingen om, at kvinder er omsorgsfulde og rettet mod hjemmet,” siger Cecilie Nørgaard. Hun fortsætter:

”Det er vigtigt at forfølge sine drømme, uanset om man er single eller er i et parfold. Man bør mærke efter, og forsøge at opfylde sine drømme – uanset om det er nogen, man har med sig selv eller med andre. Det er derfor også vigtigt at give sin partner frihed til at gøre det, han eller hun drømmer om og at give plads til hinandens forskelligheder – også de forskelligheder, der er inden for kønnene.”

Keno går til kamp for de store drømme

Med den nye kampagne vil Keno gerne opfordre til, at danskerne – mænd som kvinder – deler deres inderste drømme med deres partnere og kæmper for de drømme, der virkelig betyder noget.

”Vi vil gerne have danskerne til at tale åbent om deres milliondrømme. Især inden for parforholdets rammer, hvor de individuelle drømme nogle gange erstattes af fællesdrømme. For når man først har talt om dem, er der også større chance for, at de bliver ført ud i livet. Uanset om drømmen er et nyt tag, et stort kirkebryllup eller en skinnende cabriolet,” siger Pernille Wendel Mehl, Administrerende Direktør hos Danske Lotteri Spil.

Kampagnen er netop skudt i gang under navnet ”Millionforhøret.” Du kan læse mere om eksperimentet og se filmen på https://kampagner.danskespil.dk/millionforhoeret/. Her kan du også se et interview med kønssociolog Cecilie Nørgaard, der fortæller om dynamikkerne i parforhold og kønsroller anno 2016.

Fakta om befolkningsundersøgelsen

Befolkningsundersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Danske Spil i perioden 4. maj til 8. maj 2016 blandt 2.003 danskere i alderen 18-75 år. Resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i forhold til køn, alder, uddannelse og region.

Nøgletal fra undersøgelsen:

 • 68 pct. af danskerne er i et parforhold
 • Top 3 over ting, danskerne mener er ødelæggende for parforholdet: At en partner er jaloux (48 pct.), at en partner bestemmer for meget (44 pct.), at en partner ikke har styr på økonomien (35 pct.)
 • Mænd føler sig mest begrænset af parforholdet. 78 pct. af mændene i et parforhold siger ofte nej til ting på grund af parforholdet mod 61 pct. af kvinderne.
 • Der er dog forskel på, hvor ødelæggende mænd og kvinder synes forskellige aspekter af parforholdet er:
 • o40 pct. af kvinderne mener, at det er ødelæggende for parforholdet, at en partner ikke har styr på økonomien mod 30 pct. mændene
 • o32 pct. af kvinderne mener, at det er ødelæggende for parforholdet, at en partner ikke hjælper med de huslige pligter mod 17 pct. af mændene
 • o19 pct. af mændene mener, at det er ødelæggende for parforholdet, at en partner vil planlægge alt mod 11 pct. af kvinderne
 • o14 pct. af mændene mener, at det er ødelæggende for parforholdet, at en partner ikke giver ham nok sex mod 6 pct. af kvinderne

Om Millionforhøret 

”Millionforhøret” er omdrejningspunktet i en ny kampagne for talspillet Keno fra Danske Spil. Filmen blev optaget i København den 31. maj og 1. juni 2016, og formålet med filmen er at kigge nærmere på dynamikkerne i danskernes parforhold og undersøge, hvor godt vi kender hinandens inderste drømme. Filmen undersøger blandt andet, om kvinderne er villige til at give deres mænd lov til at udleve deres største drømme, hvis de vinder en uventet gevinst på en million kroner.

Filmen er baseret på et eksperiment, hvor en række udvalgte mænd fortæller om deres største drøm, hvis de vinder en million og helt selv kunne bestemme, hvad den skulle bruges til. Mændenes koner blev efterfølgende sat i et rum med en løgnedetektor, en million kroner i kontanter og en forhørsleder – og det viser sig, at der er markante forskelle på mænd og kvinders drømme.

Fakta om filmen:

 • -Til filmen er der castet 14 par i alderen 24-65 år. De optræder alle i eget navn som sig selv – og fortæller ærligt om deres drømme.
 • -Forhørslederen er uddannet i forhørsteknikker og har flere års erfaring med dette.
 • -I filmen anvendes en rigtig løgnedetektor, som opereres af en erfaren løgnedetektor-specialist.
 • -Deltagerne er oplyst om præmissen for forhøret – men instruktøren har haft fokus på at indfange ægte reaktioner på de spørgsmål, de bliver stillet af forhørslederen. For at understøtte dette, ligger der en million kroner i hundredekronesedler foran kvinderne, når de bliver forhørt. Hverken mændene eller kvinderne i filmen er instrueret i, hvad de skal svare på forhørslederens spørgsmål.
 • -Filmens eksperiment er ikke videnskabeligt, men har til formål at afdække forskellene på de deltagende pars drømme og ønsker, hvis de vandt en uventet gevinst på en million kroner.

  (Kilde: PM )