Ny undersøgelse går tæt på de unges ønsker og syn på pension og viser, at 40 pct af danske unge ikke vil lade sig styre af den officielle pensionsalder. Den viser også, at de vil have bedst mulig forrentning af deres opsparing. Undersøgelsen er lavet for brancheforeningen Forsikring & Pension.

Det er Epinion, der for Forsikring & Pension har spurgt de 20-29-årige om deres ønsker og behov for en pensionsopsparing, og selv om der er mange år, til de når pensionsalderen, så er de unge meget opmærksomme på deres opsparede midler.

– Politisk er der stor fokus på den stigende pensionsalder, da det er fundamentet for dansk økonomi. Men vores undersøgelse viser, at hele 40 procent af de adspurgte ikke har lyst til at arbejde frem til den officielle pensionsalder, og 26 procent mener slet ikke, at de kan arbejde så længe, fortæller Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

– Det kan blive en potentiel bombe for statsfinanserne, hvis så mange vil trække sig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Tidligere undersøgelser har vist, at omkring 25 procent af danskerne vil trække sig før den officielle pensionsalder, men hvis tallet er 40 procent for den kommende generation, så vil det blive dyrt for samfundet, spår Karina Ransby.

Undersøgelsen viser desuden, at unge mennesker er optaget af, at deres pension vokser, og hensynet til bæredygtighed og den grønne omstilling kommer i anden række.

– De to elementer er dog ikke hinandens modsætninger. Tværtimod har både grønne investeringer og afkast gået hånd i hånd længe i vores branche. Grønne investeringer har i de senere år faktisk givet bedre afkast end andre investeringer, fortæller Karina Ransby.

– Undersøgelsen viser også, at de unge har tillid til, at valget af pensionsselskab er truffet af ens arbejdsplads eller overenskomstparterne. Samtidig er det et fåtal, der ønsker, at pensionsordningen skal kunne hæves før tid – det er færre end hver femte, der på nuværende tidspunkt tænker, at de vil få det behov, fortæller Karina Ransby.

Den digitale kommunikation er den altdominerende kommunikationsform i dagens Danmark med fx myndigheder, skoler m.m. Men når det handler om at få styr på ens pension, så viser undersøgelsen et andet behov.

– Selv om flere og flere er vant til digital kontakt, fx med banken, så svarer hele 75 procent af de 20-29-årige, at de vil foretrække at få en personlig rådgivning af deres pensionsselskab, fortæller Karina Ransby.

Stigende pensionsalder
Politisk er det besluttet, at folkepensionsalderen skal stige i de kommende år, så man i gennemsnit har 14,5 år på pension. Det sker for at sikre holdbarheden i dansk økonomi, fordi levealderen generelt stiger.