Med vedtagelsen af budget 2021 understregede Byrådet deres opbakning til turismeerhvervet i Fredericia Kommune, herunder et fokus på at styrke indsatsen inden for kommunens egen grænse. I går drøftede Økonomiudvalget den fremtidige turismeindsats i Fredericia Kommune på baggrund af turismeerhvervets input, samt at Fredericia Kommune træder ud af turismeorganisationerne Destination Lillebælt i 2021 og Legoland Resort fra 2022.

Byrådet har med budget 2021 sat fokus på at styrke Fredericias position som stærk turismedestination. Der er en delt oplevelse imellem forligspartierne og turismeerhvervet af, at Fredericia Kommune besidder et enormt potentiale inden for oplevelsesturismen, herunder kultur, natur og historiske baggrund.

Fredericia Kommune har søgt dialog med erhvervslivet inden for erhvervsturisme, som har forelagt en række inputs til Byrådets drøftelse. Erhvervslivet fremhæver særligt:

 • Der skal udarbejdes en turismestrategi i tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og turismeerhvervet i Fredericia.
 • Hoteller og konferencevirksomheder i Fredericia har dannet et netværk, som afløser det tidligere Meeting Lillebælt. Målet er at styrke erhvervsturismen i Fredericia.
 • Bestyrelsen i Business Fredericia har besluttet, at Experience Fredericia fremover udpeger et bestyrelsesmedlem til Business Fredericias bestyrelse i stedet for det medlem, der hidtil er udpeget af Inspiring Denmark.
 • For at understøtte erhvervsindsatsen for Fredericias turismeerhverv vil Business Fredericia fra 2021 varetage sekretariatsbetjening af Experience Fredericia.
 • Der skal være et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes indsatser inden for event, turisme og oplevelsesøkonomi, Experience Fredericia og Business Fredericia.
 • Salg og marketing for erhvervsturisme styrkes. Der afsættes ét årsværk, som skal understøtte dette. Ressourcer stilles til rådighed af Fredericia Kommune.
 • Der afsættes midler til branding og markedsføring. Midlerne ydes via erhvervet/Experience Fredericia i samarbejde med Fredericia Kommune.

Udover ovenstående, og som følge af prioriteringen af egne styrker, indstilles det med sagen, at Fredericia Kommune træder ud af Destination Lillebælt i 2021 og Legoland Resort fra 2022.

Der er i budget 2021 indarbejdet en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. som følge af en ny turismestrategi. Denne udmøntes med udmeldelserne af hhv. Destination Lillebælt og Legoland Resort. Eventuelle udgifter ifm. udmeldelserne tilrettes i de kommende budgetopfølgninger.

Direktionen vurderer, at udtrædelsen af turismeorganisationerne er i tråd med hensigten bag budget 2021, og at konsekvenserne ved en udtrædelse kan kompenseres igennem indsatser i andre turisme-regi.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Godkender at Fredericia Kommune udtræder af Destination Lillebælt med virkning fra 2021
 2. Godkender at Fredericia Kommune udtræder af Legoland Resort med virkning fra 2022
 3. Drøfter erhvervslivets input til den fremtidige turismeindsats
 4. Drøfter temaer for den fremtidige turismeindsats i Fredericia Kommune.
Susanne Eilersen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

AVISEN har talt med Susanne Eilersen, der er glad for, at man nu arbejder videre på en ny strategi, der tager branchen og de lokale ildsjæle på området med på råds.

»Vi har aftalt på ØK, at vi skal starte forfra. Dansk Folkeparti er glade for, at nogle driftige erhvervsfolk som stiller sig klar med ekspertise. Vi har et godt samarbejde med erhvervslivet, og det skal vi bygge videre på. Vi skal samtidig se på, hvor vi satser og sætter ind. Det kan være erhvervsturisme, familier med småbørn, kulturturisme. Jeg er derfor virkelig glad for, at Borgmesteren indkalder til et fælles møde om en ny strategi i starten af det nye år,« siger Viceborgmester Susanne Eilersen.

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Chris Kraft-Christensen
Chris Kraft-Christensen
1 måned siden

Flere kommune burde gøre som Fredericia. De mange turismeorganisationerne
vil tage livet af mange turistbureauer og dermed det lokale turisterhverv. Så godt tænkt af Fredericia Byråd.