Fredericia Kommune åbner en stenbank på kommunes genbrugspladser på Nordre Kobbelvej og Bundgårdsvej. Den nye stenbank åbner som en ekstra fraktion ’Natur- og marksten’. Her kan alle skille sig af med natursten, som vil blive brugt til forskellige projekter, der skal fremme biodiversiteten i kommunen.

– Sten er vigtige i opbygningen og genopretningen af fx stenrev, som vi gerne vil i gang med at etablere flere steder som en del af de kommunale indsatser for at fremme biodiversiteten, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget og fortsætter:

– Så ligger man inde med natursten i alle størrelser, som man ønsker at skille sig af med, så tager vi meget gerne imod på en af stenbankerne på vores genbrugspladser.

Ullerup Bæk er bare et eksempel på et projekt, hvor der de senere år er anvendt ca. 200 m3 gydegrus og skjulesten for at forbedre bundforholdene i bækken.

(Foto: AVISEN)

Danmarks vildeste kommune
Det grønne område står højt på dagsordenen i Fredericia Kommune, der også deltager i den landsdækkende konkurrence ’Danmarks VILDESTE kommune’, som løber frem til udgangen af 2022.

Deltagelsen ligger i naturlig forlængelse af den retning, der er sat med Fredericias bæredygtighedsstrategi ’Fredericia for Verdensmålene’. Strategien sætter blandt andet retningen for, hvordan Fredericia bliver en grønnere kommune – herunder, hvordan vi sikrer større mangfoldighed i den lokale natur.

På Fredericia Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens indsatser for at fremme biodiversiteten i kommunen. Du finder også en masse nyttig information om vilde indsatser for borgere, virksomheder, foreninger og institutioner.

Kim Ankjær Nielsen, afdelingsleder, Affald og Genbrug i Fredericia, er glad for Fredericia Kommunens henvendelse, fordi de er på en mission, hvor de vil sikre, at affaldet, der ender ude ved dem, bliver afsat bedst muligt. I stedet for at sten eksempelvis bliver knust og bliver brugt som vejfyld, så kan man bruge stenene til at skabe en bedre biodiversitet i fæstningsbyen.

Fredericia har oprettet en stenbank efter inspiration fra nabobyen, Kolding, samt en del borgerhenvendelser. Man har snakket om det i et stykke tid i Fredericia Kommune, og nu er det blevet en realitet:

– Vi tænker på borgernes vegne, og det er meget federe som fredericianer at donere sten til et formål end bare at smide dem ud, og derfor støtter vi initiativet fuldt ud, siger Kim Ankjær Nielsen.

Christian Bro ser det som en bred tilgang til biodiversitet, at der er åbnet op for, at man kan aflevere sten, som man ikke længere kan bruge hjemme i haven.

Herudover kan stenene bruges til forskellige naturprojekter, og derfor får man brugt stenene til et godt formål frem for, at de ligger og fylder i havene. På sigt er ambitionen, at borgerne kan komme og hente sten til eget forbrug, men der er ifølge formanden for Miljø- og Teknikudvalget et stykke vej til dette mål.

– Det kræver, at man har en stenbank, før borgerne kan tage stenene herfra. Lige nu er det nærmere en stenkonto, vi har. Vi skal have større mængder af sten, før vi kan dele ud, siger Christian Bro med et glimt i øjet.

Derudover handler det for ham og Kim Ankjær Nielsen, afdelingsleder, Affald og Genbrug i Fredericia, at man er en del af klimaindsatsen i byen. Her skal man ifølge dem begge huske, at klimakrisen også handler om en biodiversitetskrise. Derfor vil man med sten hjælpe til med at skabe gemmesteder for insekter og små dyre, hvilket er gavnligt for naturen.

– Vi skal ud af den her biodiversitetskrise, og det kan Fredericia hjælpe med. Vi bliver ved med at ideudvikle, hvor og hvordan vi kan gøre noget. Derfor er det fantastisk, at Affald og Genbrug i Fredericia bliver en del af omstillingen, slutter formanden for Miljø- og Teknikudvalget med at understrege.