Fredericia Kommune og Fredericia Provsti underskrev fredag en samarbejdsaftale, og den er blandt andet medvirkende til, at sognepræst Michael H. Munch fra Bredstrup-Pjedsted sogn, fremover vil have kontortid på Sundhedshuset, hvor man kan komme til at tale med ham.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet på Meldahls Rådhus, hvor den første taler i rækken var Formand for Senior- og Handicapudvalget, Susanne Mørck (Socialdemokratiet).

“Vi gør det for at udbrede og styrke kendskabet til hinanden, og vi skal udvikle nye initiativer til gavn for borgerne i Fredericia Kommune. Vi har arbejdet sammen i mange år på forskellige områder, og det spænder vidt. Vi samarbejder blandt andet om Kirkens Korshærs varmestue, sommerferie for sårbare familier, besøgstjeneste og julehjælp . Derfor er paletten meget bred, og vi ser frem til at styrke samarbejdet yderligere med den her aftale,” sagde Susanne Mørck og fortsatte:

“Vi vil gerne bringe vores Sundhedshus i spil, så det passer ind i vores vision om, at det rækker ud over de fysiske murer. Det kan udvikle sig i de kommende år, hvor vi får en præst i Sundhedshuset, som åbner endnu en dør til Folkekirken.”

Efter Susanne Mørcks tale tog formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF), ordet og sagde:

“Det ligger i tråd med det vi går og pønser på. Derfor jeg er glad for, at vi får den her aftale med Fredericia Provsti. Sundhedshuset er borgernes hus, og det er, så vidt jeg ved, det første Sundhedshus i Danmark, hvor man gør det. Vi tænker på borgerne, der måske ikke er psykisk syge, men har andre diagnoser, og med tilgangen af præsten, kan det føre noget med sig, som det etablerede system ikke kan.”

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Sidste taler, inden aftalen blev underskrevet, var Børge Munk Povlsen fra Fredericia Provsti, der sagde følgende:

“Jeg har altid mødt stor imødekommenhed fra Kommunens side, og det fremgår også af de tiltag som er blevet nævnt og det at vi nu får papir på hinanden understreger det gode samarbejde,” sagde Børge Munk Povlsen og fortsatte:

“Den gode dialog har været til stede hen over mange år på tværs af partiskilte og de skiftende embedsmænd. Ikke mindst i Reformationsåret oplevede vi et konstruktivt samarbejde omkring en lang række kulturelle aktivteter i byen. Da vi evaluerede på det med provstiets præster kom vi frem til, at vi skal fastholde det gode samarbejde med kommunen. Da kommunen besluttede at lave det gamle sygehus om til et Sundhedshus og så blev Provstiet spurgt om det ikke var en idé at blive synlige der, blev vi igen mødt med en stor imødekommenhed. Derfor er vi glade for det samarbejde, som vi nu skriver under på,” sluttede Børge Munk Povlsen.

https://www.facebook.com/menyfredericia/