Det blev den 47-årige Chris Hermansen der skal stå i spidsen for salg- og tiltrækningsdelen i Experience Fredericia, i regi af Business Fredericia, Med en bred erfaring indenfor salg, reklame og erhvervsnetværk, har man fundet den helt rigtige kandidat.

Chris Hermansen har, med mere end 18 års erfaring inden for B2B salg og B2C salg, reklamesalg, de helt rigtige kompetencer til Fredericias ambitiøse turismesatsning. Chris er det helt rigtige match til opgaven. Det er derfor en glæde, at vi har fundet en dygtig kandidat, der har alle de kompetencer, som vi efterspørger. Med Chris får vi nu mulighed for at sætte turbo på salg af turismeprodukterne i Fredericia, og det skal vi gøre blandt andet igennem en stærk og proaktiv salgsindsats, og ved at komme ud og fortælle om mulighederne i Fredericia, og hvor fantastisk vores by er at besøge. Alt sammen i tæt samarbejde med den øvrige organisation i Business Fredericia, samt i Fredericia Kommunes turisme og kulturafdelinger.

– Fredericia har et kæmpe potentiale inden for oplevelsesindustrien. Byen har nogle enormt stærke erhvervsmæssige styrkepositioner. Derfor jeg ser også en række spændende muligheder i forhold til at løfte opgaven og tiltrække flere arrangementer, events og gæstedøgn, samt sikre positiv omtale, styrke netværket på tværs af aktører i Fredericia, og i det hele taget sikre positive gæsteoplevelser, fortæller Chris Hermansen og slutter:

– Jeg glæder mig enormt til at prøve kræfter med salg indenfor turistsegmentet og at få et tæt samarbejde med vores turismeoperatører i området og at blive en del af Business Fredericia.

– Vi ser frem til samarbejdet med Chris Hermansen, og byder ham velkommen i en organisation, der arbejder for at sikre erhvervet de bedste muligheder og betingelser. Samtidig får han ansvaret for at videreudvikle Experience Fredericia, således, at vores turismeaktører og området får den fortjente opmærksomhed, de events vi kan rumme, og som er nødvendig i konkurrencen om
turister, udtaler Erhvervsdirektør for Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer.

Chris Hermansen bor i Vejle – gift med Karina Lykke Hermansen og de har 3 børn på henholdsvis 22 år, 18 år og 12 år.
Chris kommer fra en stilling som Key Account Manager i Sign Partner A/S og har tidligere beskæftiget sig med salg i mediebranchen. Chris har en fortid som professionel fodboldspiller i bl.a. FC Køln, Herfølge, AB og Kolding.

Om Experience Fredericia


Experience Fredericia er skabt på baggrund af en tæt dialog med erhvervslivet, forvaltning og politikere. Experience Fredericia arbejder blandt andet med:

 • Der skal udarbejdes en turismestrategi i tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og
  turismeerhvervet i Fredericia.
 • Hoteller og konferencevirksomheder i Fredericia har dannet et netværk, som afløser det
  tidligere Meeting Lillebælt. Målet er at styrke erhvervsturismen i Fredericia.
 • Bestyrelsen i Business Fredericia har besluttet, at Experience Fredericia fremover udpeger
  et bestyrelsesmedlem til Business Fredericias bestyrelse i stedet for det medlem, der hidtil
  er udpeget af Inspiring Denmark.
 • For at understøtte erhvervsindsatsen for Fredericias turismeerhverv vil Business Fredericia
  fra 2021 varetage sekretariatsbetjening af Experience Fredericia.
 • Der skal være et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes indsatser inden for event,
  turisme og oplevelsesøkonomi, Experience Fredericia og Business Fredericia.
 • Salg og marketing for erhvervsturisme styrkes. Der afsættes ét årsværk, som skal
  understøtte dette. Ressourcer stilles til rådighed af Fredericia Kommune.
 • Der afsættes midler til branding og markedsføring. Midlerne ydes via erhvervet/Experience
  Fredericia i samarbejde med Fredericia Kommune.