De økonomiske vismænd kommer med to afgørende meldinger, som en ny regering bør pejle efter, mener Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen. Dels skal arbejdsudbuddet øges for at fastholde den økonomiske vækst, og dels er det stærkt begrænset, hvor meget de offentlige udgifter kan stige uden at vælte læsset for arbejdsmarkedet og dansk økonomi.

Udviklingen i dansk økonomi er positiv, men vi risikerer at falde i grøften i begge sider af vejen. Det er den helt korte essens af de seneste temperaturmålinger af dansk økonomi fra både OECD’s Economic Outlook for en lille måned siden og nu de økonomiske vismænds rapport om dansk økonomi, som netop er offentliggjort.

OECD advarede om, at et sammenbrud i den internationale handel kan ramme hele verdensøkonomien – herunder også Danmark – hårdt. Og vismændene i Det Økonomiske Råd peger på en række andre faresignaler, som den kommende danske regering bør være meget opmærksom på.

– Vismændene gør det meget klart, at hvis den økonomiske fremgang i Danmark skal fastholdes, skal der tilføres mere arbejdskraft. Det kan ske ved, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet eller ved at åbne dansk økonomi og danske virksomheder for mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

De offentlige udgifter skal holdes nede

Henrik Bach Mortensen hæfter sig også ved vismændenes vurdering af, at råderummet for vækst i de offentlige udgifter er stærkt begrænset. Kommunernes træk på økonomiens ressourcer er vokset mere end forudset, og det presser arbejdsmarkedet og dansk økonomi.

– Hvis der skal afsættes flere ressourcer til offentlig service, for eksempel højere normeringer i daginstitutioner, eller hvis der skal investeres mere i et bæredygtigt miljø, kræver det, at de eksisterende ressourcer i den offentlige økonomi udnyttes bedre. Der er ikke basis for at svække dynamikken i dansk økonomi gennem øgede indkomstskatter eller skatter på virksomhederne – det vil blot modvirke den økonomiske udvikling og vækst, som er grundlaget for både familiernes økonomi og velfærdssamfundet, siger Henrik Bach Mortensen.

Han opfordrer derfor partierne i de igangværende forhandlinger om dannelsen af en ny regering til at være meget opmærksomme på de faresignaler, som de økonomiske vismænd peger på.

– Det kan siges helt kort: Den nye regering bør tage initiativer, der øger arbejdsudbuddet. Og den bør være meget varsom med at skrue op for de offentlige udgifter. Ellers gambler den med samfundsøkonomien og selve fundamentet for at have en velfungerende offentlig sektor, siger Henrik Bach Mortensen.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?