Der er en stigende privatbilisme og erhvervsbilisme i Danmark, og et af knudepunkterne ligger i Taulov. Her vil man nu give mulighed for at etablere en rasteplads.

Fredericia Kommune har udbudt et område ved Dronningens Kvarter, tæt på motorvejsafkørsel 61 og Arla Foods, til salg, med henblik på etablering af en rasteplads, der skal tilbyde, især bilister, muligheder for at tanke og købe et hurtigt måltid. Der blev på By- og Planudvalgets møde d. 7. nov. 2018 igangsat udarbejdelsen af et plangrundlag, der skal muliggøre realiseringen af et sådant projekt.

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanforslaget skabes et plangrundlag, der kan sikre områdets fremtidige anvendelse etablering af en rasteplads med servicefaciliteter for bilister og chauffører vil højne Taulov som knudepunkt, og først og fremmest tilgodese et behov for private for at kunne holde hvil og spise lidt mad i forbindelse med kørsel på motorvejen. Samtidig vil borgerne og medarbejderne på virksomhederne i Taulov-området også kunne nyde godt af flere spisemuligheder, bilvask mv.

“Der har været et ønske udefra om, at vi giver plads til at etablere en rasteplads i Taulov. Der er en stigende trafikmængde på E20, så det er oplagt at give muligheden for at få en rasteplads i området”, siger Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist.

Der er en kritik der går på, at man udkonkurrerer de eksisterende tilbud?

“Det er rigtigt ja, men jeg tror ikke på, at det vil være et problem. Det var det samme der blev debatteret da McDonalds flyttede ind i Erritsø, at man ville ødelægge eksistensgrundlaget for de eksisterende steder, men der er jo tværtimod sket det modsatte”, slutter Steen.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum