Danske virksomheder mangler i stor grad arbejdskraft. Samtidig står alt for mange kvalificerede personer med handicap uden for arbejdsmarkedet. Nu viser ny rapport fra COWI lavet for Det Centrale Handicapråd, at der er store gevinster at hente, hvis flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Kommer 1 procent flere med handicap i ordinær beskæftigelse, er der 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst og 8,5 mia. i budgetøkonomisk gevinst at hente over 10 år. Selv hvis de kommer i Fleksjob er der 3,9 mia. at hente.

Fakta om mennesker med handicap i beskæftigelse

I 2019 var 58 procent af mennesker med handicap i beskæftigelse (VIVE, 2020) – tilsvarende var 84 procent uden handicap i beskæftigelse.

Det skyldes ifølge VIVEs undersøgelse bl.a., at arbejdsgivere mangler viden og har betænkeligheder ved at ansætte mennesker med handicap. Desuden kender kun få de handicapkompenserende ordninger. (VIVE, 2020)

Det er spørgsmål som disse, som melder sig blandt arbejdsgiverne: Ville det blive svært at løfte opgaverne for medarbejderen med handicap? Vil det give mere arbejde til kollegerne? Kan man overhovedet fyre en medarbejder med handicap?

Taget manglen på arbejdskraft i Danmark samt den store samfundsøkonomiske gevinst i betragtning, mener Det Centrale Handicapråd, at der fra politisk side bør gøres langt mere for at få flere mennesker med handicap i arbejde.

Den samfundsøkonomiske gevinst er på 13,9 mia. over 10 år ved at flytte 1 procent fra førtidspension til ordinær beskæftigelse efter for eksempel udgifter til personlig assistance er fraregnet, viser rapporten fra COWI. Selv hvis de kommer i fleksjob er der mange mia. at hente; helt præcist 3,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst.

Dette er den anden rapport ud af to. Den første rapport viste de samfundsøkonomiske gevinster ved at hæve uddannelsesniveauet et trin for 10 procent med handicap.

Det Centrale Handicapråd anbefaler øget fleksibilitet og støtte på de videregående uddannelser, så flere studerende med handicap kan gennemføre en uddannelse. Læs mere om rapporten her: https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/er-milliarder-hente-ved-sikre-god-uddannelse-til-mennesker-med-handicap