I dag sender Trekantområdets syv kommuner forslaget til ny fælles kommuneplan i høring, hvor der blandt andet peges på attraktive bolig- og naturområder.

Siden 2004 har kommunerne i Trekantområdet – som de første og eneste kommuner i landet – lavet en fælles kommuneplan, og dermed skabt nogle fælles rammer for områdets udvikling. I dag bliver forslaget til den fjerde af slagsen sendt i offentlig høring.

Den nye kommuneplan 2017-2029 sætter retning for Trekantområdets mål for arealanvendelsen. Det er altså her, borgere og virksomheder kan blive klogere på hvilke planer, der er for blandt andet planlægning for erhverv, infrastruktur, nye vand- og naturindsatser og andre aktiviteter i det åbne land.

– En fælles kommuneplan skal være med til at styrke vores samlede vækst og attraktivitet. Vi har flere udviklingsmuligheder sammen, end vores kommuner har hver for sig. Vi synes, at den nye kommuneplan er et godt grundlag for, at områdets unikke kvaliteter og muligheder udbygges og udnyttes optimalt – også i fremtiden, siger chefkonsulent Vibeke Skøtt fra Trekantområdet Danmark, der har været tovholder i arbejdsgruppen for kommuneplanen.

Og netop ønsket om at gøre området endnu mere attraktivt over potentielle nye borgere og turister er baggrunden for to nye temaer i kommuneplanen, nemlig boligmiljøer og kystområder.

Til det formål har Trekantområdet fået Statens Byggeforskningsinstitut til at udvikle en bolig- og bosætningsanalyse, derundersøger udviklingen i boligpræferencer og boligefterspørgsel. Konklusionen er, at Trekantområdet fremover skal have fokus på også at kunne tilbyde mindre, fleksible og lettere omsættelige, bynære boliger, da efterspørgslen på disse vil stige de kommende år.

Derudover har kommuneplanen fået et helt nyt afsnit, der beskriver natur- og kystområder af særlig kvalitet og med potentiale til at understøtte bosætning og turisme i Trekantområdets kommuner. Områderne er tegnet ind på et kort.

Kommuneplanforslaget er i høring til og med den 6. juni 2017. Du kan sende bemærkninger til kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering til din kommune. Se kommuneplanen på www.trekantomraadet.dk/om/.