Hvordan får vi trafikken til at glide lidt bedre i Kolding midtby i en periode med øget trængsel, pres på p-pladser og masser af nybyggeri og udvikling af bymidten? Det skal en ny trafik- og mobilitetsplan for Kolding by være med til at sætte rammerne for.

Politikerne i kommunens teknik- og klimaudvalg har netop besluttet at udarbejde en trafik- og mobilitetsplan for Kolding by med særlig fokus på midtbyen.

”Ligesom mange andre større byer står vi over for nogle store og komplekse udfordringer, som vi ikke bare løser med et fingerknips. Derfor får vi nu lavet en helhedsplan, så vi får et godt grundlag til at tackle vores trafikale udfordringer på en intelligent og afbalanceret måde. Vi har i forvejen en overordnet plan for hele kommunen, men vi har brug for dykke ned i de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for vores midtby,” siger Jakob Ville, formand for teknik- og klimaudvalget.

Den nye plan vil have særlig fokus på parkering og på trafikken på veje og cykelstier, men også emner som kollektiv trafik, intelligent trafikstyring, fodgængere, bæredygtighed og varelevering skal analyseres.

”Det her handler ikke bare om asfalt og biler. Vi kikker på hele paletten, så vi også tænker cyklister, kollektiv trafik, elladere, osv. ind i vores fremtidige trafik i Kolding midtby. Det er helt afgørende for, at vi kan fortsætte med at udvikle Kolding by, så vi får en spændende bymidte, der er rar bo og færdes i,” forklarer Jakob Ville.

Arbejdet med at udarbejde den nye trafik- og mobilitetsplan går i gang her i efteråret. I løbet af processen vil en række centrale interessenter blive involveret, og når udkastet til planen er klar i starten af sommeren 2022, bliver den præsenteret på et borgermøde. Der kommer også en høringsfase, hvor alle får mulighed for at komme med kommentarer.

Den nye trafik- og mobilitetsplan ventes vedtaget i august-september næste år.