Niels Martin Vind fik ved kommunalvalget et mandat i det nye byråd – og her er han klar til at spille ind på alle områder. Han har fået plads i det nye Bosætnings- og Turismeudvalg, et udvalg hvor han allerede nu har påbegyndt arbejdet.

– Jeg har allerede været lidt ude og lave politik i forhold til vi skal have et landsbyforum. Det har jeg talt med nogle af lokalforeningerne. Jeg mærker en stor opbakning fra landsbyerne. Det tiltag er jeg enormt glad for, at Susanne (Eilersen, red.) kvitterer så meget for, siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– Jeg er glad for at vi har en dygtig og erfaren formand, der er åben for nye idéer. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er enormt fedt at hun lytter sådan, at jeg er blevet taget godt imod, siger Niels Martin Vind.

Tre konkrete idéer der kan gøre en forskel

På tidspunktet for interviewet havde det nye udvalg endnu ikke haft deres første møde, men alligevel var Niels Martin Vind klar med tre helt konkrete idéer – både en der kræver tid og penge og to der, ifølge ham, er noget mere ligetil.

– Jeg har nået at få en masse idéer, for jeg er nået at blive rastløs. Så jeg har tre idéer med til første møde. Den første ide er inspireret af en samtale med Business Fredericia, hvor der skal være bosætningskonsulenter der kører ud til alle de nye virksomheder i byen. Der skal vi løfte rigtig meget, siger Niels Martin Vind.

–  Vi skal også have mange flere byggegrunde end vi har. Det fornemmer jeg også der er konsensus om. Men jeg synes det skal gå hurtigere. Det skal rykke hurtigere – og det falder lidt tilbage til teknisk udvalg, hvor administrationen er presset. Men man skal vide, at det er let at bygge et hus i Fredericia hurtigt, når man har fundet en grund, fortsætter Niels Martin Vind.

– I Venstre synes vi også der skal arbejdes med en ny udstykning i Herslev, så der også er volumen her til at opretholde det lokale miljø. Noget af det jeg tror kan få folk til at rykke ud er, at kommunen laver et intuitivt system med byggegrunde der har lækre billeder, beskriver de forskellige afstande til alt fra dagtilbud, indkøb, foreningsliv og motorvej. For den måde det er på nu, det er simpelthen for fesent. Det skal være meget mere lækkert og overskueligt – for så vil landsbyerne komme mere i spil. Det må kunne lade sig gøre at løfte ret nemt. Det handler om information og fede billede. Det tror jeg kunne sælge mange flere byggegrunde, forklarer Niels Martin Vind.

Det er ikke kun byggegrunde der er behov for. En bedre visualisering af byggegrundene skal være med til at sælge de korte afstande der er til alt i Fredericia, ligesom de skal hjælpe foreningslivet til at spille en rolle for tilflyttere i deres grundkøb. Men der skal mere til at sælge Fredericia, men også her har Niels Martin Vind en idé.

– Den sidste idé er, at der hver eneste fredag skal pumpes klip ud fra alle vores mange attraktioner, så man ser byen. Jeg er selv flyttet retur hertil, og noget af det vi elsker og som vi hører andre elsker er vores natur, vores mange stier og vores strand. Vi skal være meget mere offensive. Det tiltrækker både bosætning og turisme, siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– Jeg kunne næsten selv lave det hver fredag og give det til en medarbejder i kommunen. Man kunne sågar få borgerne til selv at sende det ind. Borgerne er meget stolte af at bo i Fredericia. Det kan være alt, der viser hvad Fredericia kan. Der er meget potentiale i tilgængeligheden af vores natur.

De politiske vinde blæser mod bosætning

Niels Martin Vind forklarer, at Venstre i flere år har kæmpet en politisk kamp for mere bosætning, men han har ikke oplevet den store politiske velvilje fra de øvrige partier. Men den velvilje mærker han nu. Dog undrer han sig over, at man ikke allerede for længst har høstet de lavthængende frugter.

– Det er små lette greb jeg har med her. Landsbyforum er lidt større, men de her tre ting er ikke raketvidenskab. Som nyt medlem af byrådet forstår jeg ikke hvorfor det ikke allerede er sket, siger Niels Martin Vind.

Det er ikke let at lave bosætning – og intet kan løses med et trylleslag. Der er behov for et politisk fokus, men der er også behov for at afsætte den nødvendige tid.

– Det handler om at være vedholdende. Det handler om at følge op og forsøge igen. Vi skal være meget mere massivt til stede. Jeg tror investeringen i mandetimer er hurtigt tjent hjem. Det er jo bosætning og turisme der skal skaffe pengene til de andre udvalgs prioriteter, forklarer Niels Martin Vind.

Han glæder sig meget over, at der er oprettet et nyt udvalg der sætter fokus på at skabe bosætning og turisme i Fredericia. Det glæder han sig til at være en del af.

– Jeg mærker i byrådet, at alle andre end Enhedslisten ønsker, at vi skal være flere. Det er et tværpolitisk ønske. Det her udvalg er et rent udviklingsudvalg. Det synes jeg er super fat. Alt ligger ikke fast, og jeg tror hurtigt man i andre udvalg ender med at gøre som man plejer. Det er en fed udfordring som nyt medlem at komme med i, siger Niels Martin Vind.

Det nye Bosætnings- og Turismeudvalg er et mere udviklingspolitisk udvalg end de mere gængse byrådsudvalg, der har mange flere driftsopgaver. Men Niels Martin Vind glæder sig til at tænke nyt – og så er han sikker på, at byrådet nok skal finde de penge der skal til.

– Det med økonomien er jeg tryg i meldingerne fra borgmesteren om, at de også ønsker at presse på den dagsorden vi har haft i flere år i Venstre. Vi skal nok finde penge til de ting der skal bruge penge, siger Niels Martin Vind.

Bosætnings- og Turismeudvalget har blandt andet til opgave at lave en ny bosætningsstrategi, en ny turismestrategi, der også indebærer en erhvervsturismestrategi. Derudover består udvalgets opgaver i en række mere konkrete tiltag, blandt andet branding, en boligplan, landsbyudvikling og indkøb af arealer til boligudvikling.

Formanden for udvalget er Susanne Eilersen (DF), der er akkompagneret af næstformand John Nyborg (A). Udover formandsskabet og Niels Martin Vind (V) er også Christian Bro (A) og Cecilie Roed Schultz (Ø) medlem af udvalget.