REMA 1000 har som den første dagligvarekæde i Danmark erstattet dieseldrevne kølesystemer på kædens lastbiler med ny, miljøvenlig teknologi. Det sparer 1.500 tons CO2 om året. Nyt anlæg fordobler nu kølekapaciteten.

Køling af madvarer under transport sker i dag næsten udelukkende med dieseldrevne køleanlæg.

Men nu har REMA 1000 som den eneste dagligvarekæde herhjemme installeret nye, alternative køleanlæg drevet uden diesel på kædens køletrailere – 109 i alt. I stedet for en dieselmotor drives de nye klimavenlige køleanlæg ved hjælp af en teknologi med CO2 under højt tryk. Det sparer 570.000 liter diesel om året og dermed 1.500 tons CO2.

“Det er fantastisk at se, at vi med en enkel, ny teknologi kan spare så meget diesel på at køle madvarerne ned. Ud over at være miljøvenligt køler det nye system tre gange mere effektivt end den gamle dieseldrevne køling. Derfor er det helt klart en løsning, vi vil forsætte med,” siger transportchef Preben Lyng fra Reitan Distribution, der er REMA 1000s distributionsselskab.

Når CO2 sendes gennem anlægget, udløser det en meget stor nedkøling, som også kendes fra produktion af tøris. CO2en i kølesystemet er genbrug af CO2, der er opsamlet fra produktion af kunstgødning. Det gør hele løsningen næsten 100 procent klimaneutral. Alt der kræves er energi til filtrering og til at sætte gasarten under tryk.

Den samlede CO2-besparelse hos REMA 1000 svarer til den mængde CO2, som udledes fra en moderne familiebil, der kører 14 millioner kilometer eller 7.000 ture fra København til Rom.

Store fordele ved den enkelte butik

De traditionelle anlæg med en dieselmotor er også kendt for at kunne støje ret kraftigt. Her har de nye anlæg den fordel, at de stort set ikke kan høres. Det glæder blandt andet købmand Thomas Berthelsen fra REMA 1000 i Marienlund i Odense:

“Først og fremmest er det jo virkelig godt, at vi alene her ved butikken er med til at spare ca. fire tons CO2 hvert år ved at få leveret vores frugt, grønt og andre kølevarer på de nye trailere. Samtidig er det også rart, at naboerne ikke skal generes af de støjende dieselgeneratorer, som andre køletrailere kører rundt med,” siger Thomas Berthelsen.

Udbygger med nyt anlæg

For at fremtidssikre løsningen og kunne forsyne alle køletrailere med CO2-køling opfører REMA 1000 nu et ekstra CO2-anlæg for køletrailerne hos REMA 1000s distributionscenter i Vejle. Den over 10 meter høje CO2-tank skal supplere den eksisterende tank ved REMA 1000s lager i Horsens.

“Når vi siger, at vi leverer discount med holdning, så gælder det også vores holdning til miljøet. Vi åbner jo hele tiden nye butikker, og så må vi også sikre, at vi fortsat kan køle alle varerne ned under transporten på en tæt på 100 pct. klimavenlig måde,” siger transportchef Preben Lyng.

FAKTA:

Sådan fungerer REMA 1000s CO2-køling

  • REMA 1000s køletrailere køles ned ved hjælp af CO2 under tryk, såkaldt cryoteknologi fra virksomheden Thermo King.CO2 under tryk giver en voldsomt kølende effekt, når den passerer gennem et køleanlæg – den samme teknik man bruger til at producere tøris.Modsat traditionelle køleanlæg kører anlægget uden en dieselmotor.
  • Dermed sparer REMA 1000 årligt 570.000 liter diesel til at køle varer ned under transport.Da kølingen samtidig er baseret på genbrug af CO2 fra gødningsproduktion, reducerer det CO2-udledningen med 97 procent. Det eneste energiforbrug er til filtrering og til at sætte gasarten under tryk.
  • Løsningen betyder, at en typisk REMA 1000 butik sparer fire tons CO2 hvert år ved at få kølevarerne leveret på trailere med den nye teknologi.
  • Cryoanlægget kan nedkøle varerne cirka tre gange hurtigere end de traditionelle dieselanlæg.Modsat de gamle dieseldrevne anlæg svarer lydniveauet ved cryoanlægget blot til det, der kan høres ved en moderne opvaskemaskine.
  • CO2 transporteret på trailerne til køling er helt ufarligt for chauffører og andre og kræver ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger på trailerne.
http://prinsenafegypten.dk